Nevanac®

S01BC10
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation forbundet med kataraktoperation.
 • Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med kataraktoperation hos patienter med diabetes.

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 1 mg eller 3 mg nepafenac. 

Doseringsforslag

Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation forbundet med kataraktoperation 

 • Voksne
  • Øjendråber 1 mg/ml. 1 dråbe 3 gange dgl.
  • Øjendråber 3 mg/ml. 1 dråbe 1 gang dgl.
  • For begge styrker gælder indgift i 2-3 uger, første gang dagen før operation.
  • Der bør dryppes en ekstra dråbe 30-120 min. før operation.

 

Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem efter kataraktoperation hos patienter med diabetes 

 • Voksne
  • Øjendråber 1 mg/ml. 1 dråbe 3 gange dgl.
  • Øjendråber 3 mg/ml. 1 dråbe 1 gang dgl.
  • For begge styrker gælder indgift i max 60 dage, første gang dagen før operationen.
  • Der bør dryppes en ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne
 • Tidligere overfølsomhedsreaktioner over for ASA/NSAID, da der er risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Blødningstendens
 • Kan skjule tegn på infektion
 • Ved langvarig anvendelse øges risikoen for alvorlige hornhindebivirkninger
 • Sollys bør undgås
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Corneal abrasio*, Keratitis*.
Sjældne (0,01-0,1%) Svimmelhed.
Kontaktdermatitis.
Hypersensitivitet.
Allergisk conjunctivitis, Choroideal effusion, Conjunctivitis, Corneaerosion***, Iritis, Korneal uklarhed*, Øjensmerter.
Ikke kendt Ardannelse i cornea, Corneal udtynding**, Corneaperforation, Keratitis ulcerosa, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Synstab.

* Bivirkningsfrekvensen kan variere afhængigt af patientens helbredsmæssige status (primært ved eksisterende diabetes). 

** Ved brug af NSAID lokalt efter grå stær-operation er alvorlig corneal udtynding i meget sjældne tilfælde rapporteret. Patienter med påvist nedbrydning af hornhinde-epitel skal straks ophøre med behandlingen. 

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Interaktioner

Samtidig brug af topikale NSAID-præparater, topikale steroider samt andre lægemidler, som forlænger blødningstiden, kan øge den potentielle risiko for helingsproblemer. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • NSAID med antiinflammatorisk og analgetisk effekt.
 • Hæmmer cyclo-oxygenase og dermed dannelsen af prostaglandiner, som reducerer inflammatoriske reaktioner og smerter efter kirurgiske indgreb, traumer eller andre ikke-infektiøse tilstande.

Farmakokinetik

 • Pro-drug.
 • Penetrerer cornea og omdannes til det aktive stof amfenac, et non-steroidt antiinflammatorisk middel, der hæmmer prostaglandin H-synthase (cyclooxygenase). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Omrystes omhyggeligt før brug. 

  

Holdbarhed 

Efter anbrud: 

Øjendråber 1 mg/ml. Kan opbevares højst 1 måned ved stuetemperatur (højst 30°C) beskyttet mod lys. 

Øjendråber 3 mg/ml. Kan opbevares højst 1 måned ved stuetemperatur (højst 25 °C) beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Borsyre  (E284) : øjendråber, suspension 3 mg/ml
Andre:
Carmellosenatrium : øjendråber, suspension 3 mg/ml
Guargummi : øjendråber, suspension 3 mg/ml
Mannitol : øjendråber, suspension 1 mg/ml
Propylenglycol : øjendråber, suspension 3 mg/ml
Tyloxapol : øjendråber, suspension 1 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml 114506
5 ml (Paranova)
202,10
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml 118616
5 ml (2care4)
201,00
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml 140788
5 ml (Orifarm)
187,50
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml 141063
5 ml
202,25
(B) øjendråber, suspension 3 mg/ml 126949
3 ml
Udgået 05-11-2018
(B) øjendråber, suspension 3 mg/ml 192653
3 ml (Orifarm)
Udgået 19-11-2018
(B) øjendråber, suspension 3 mg/ml 559428
3 ml (Paranova)
397,50
 
 

Revisionsdato

2017-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...