Egazil®

A03BA03
 
 
Antikolinergikum med virkning på mave-tarmkanalen.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,2 mg hyoscyaminsulfat. 

Doseringsforslag

Individuelt, sædvanligvis 0,4-0,6 mg 2 gange dgl. 


Bemærk:  

  • Depottabletterne skal synkes hele. Må ikke deles eller tygges.
  • Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.

Kontraindikationer

  • Snævervinklet glaukom, idet pupildilatationen hæmmer afløbet af kammervæsken
  • Ved prostatahyperplasi kan der komme urinretention pga. afslapning af blæremuskulaturen
  • Ikke kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed, Obstipation.
Urinretention.
Akkommodationsbesvær, Nedsat tåreproduktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier.
Hallucinationer, Konfusion.
Angioødem.

Interaktioner

  • Hæmmer virkningen af parasympatomimetika, fx pilocarpin.
  • Antihistaminika, levodopa, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.
  • Samtidig behandling med metoclopramid kan ophæve virkningen af begge lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Behandling: Physostigmin langsomt i.v. 

Farmakodynamik

Antikolinergikum. 

Farmakokinetik

Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over 8-10 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 020586
100 stk.
140,05 8,40

Foto og identifikation

Depottabletter  0,2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 0,2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2014-03-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...