OsvaRen®

V03AE04
 
 

Calcium- og magnesiumsalt til behandling af hyperfosfatæmi. Kombination af calciumacetat og magnesiumcarbonat. 

Anvendelsesområder

Hyperfosfatæmi ved nyreinsufficiens. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 435 mg calciumacetat (sv. til 110 mg calcium) og 235 mg magnesiumcarbonat (sv. til 60 mg magnesium). 

Doseringsforslag

Initialt 3 tabletter dgl. i forbindelse med måltiderne. Derefter individuelt ud fra p-fosfat, dog højst 12 tabletter i døgnet. 


Bemærk: 

  • P-fosfat, -calcium og -magnesium bør kontrolleres jævnligt.
  • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

  • Alvorlig hypercalcæmi og hypercalciuri, fx ved hyperparatyroidisme, hypermagnesiæmi, vitamin D-overdosering og decalcificerende tumorer (myelomatoser og knoglemetastaser)
  • Myasthenia gravis
  • AV-blok af 3. grad.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mæthedsfornemmelse, Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Obstipation.
Hypercalcæmi, Hypermagnesiæmi.

Interaktioner

  • Calcium og magnesium kompleksbinder estramustin, fluorchinoloner, jern og tetracycliner, så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.
  • Calcium kan nedsætte absorptionen af levothyroxin.
  • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
  • Magnesium nedsætter AUC for sotalol med 20%.
  • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis præparatet indtages som andet end kosttilskud.

Farmakodynamik

Danner med fosfat i tarmen uopløselige fosfatforbindelser, der udskilles med fæces.  

 

Farmakokinetik

Overskydende magnesium- eller calciumioner absorberes fra tarmen. 

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 435+235 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 530876
180 stk.
546,00

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...