OsvaRen®

V03AE04
 
 

Calcium- og magnesiumsalt til behandling af hyperfosfatæmi. Kombination af calciumacetat og magnesiumcarbonat. 

Anvendelsesområder

Hyperfosfatæmi ved nyreinsufficiens. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 435 mg calciumacetat (sv. til 110 mg calcium) og 235 mg magnesiumcarbonat (sv. til 60 mg magnesium). 

Doseringsforslag

Initialt 3 tabletter dgl. i forbindelse med måltiderne. Derefter individuelt ud fra p-fosfat, dog højst 12 tabletter i døgnet. 


Bemærk: 

  • P-fosfat, -calcium og -magnesium bør kontrolleres jævnligt.
  • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

  • Alvorlig hypercalcæmi og hypercalciuri, fx ved hyperparatyroidisme, hypermagnesiæmi, vitamin D-overdosering og decalcificerende tumorer (myelomatoser og knoglemetastaser)
  • Myasthenia gravis
  • AV-blok af 3. grad.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mæthedsfornemmelse, Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Obstipation.
Hypercalcæmi, Hypermagnesiæmi.

Interaktioner

  • Calcium og magnesium kompleksbinder estramustin, fluorchinoloner, jern og tetracycliner, så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.
  • Calcium kan nedsætte absorptionen af levothyroxin.
  • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
  • Magnesium nedsætter AUC for sotalol med 20%.
  • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis præparatet indtages som andet end kosttilskud.

Farmakodynamik

Danner med fosfat i tarmen uopløselige fosfatforbindelser, der udskilles med fæces.  

 

Farmakokinetik

De opløste magnesium- eller calciumioner absorberes fra tarmen, medmindre der sker udfældning af fosfatsalte med fosfat i kosten.   

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 435+235 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 530876
180 stk.
526,80
 
 

Revisionsdato

2017-03-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...