Xylocaine

N01BB02
 
 


Lokalanalgetikum af amidtypen anvendelig til overfladeanalgesi. 

Dispenseringsform

Kutanspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 10 mg lidocain. 

Doseringsforslag

En til flere doser på hud eller slimhinde.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Efter lokal analgesi i svælget skal patienten være fastende i ca. 2 timer på grund af risiko for fejlsynkning.
 • Hvis risikoen for systemisk optagelse er forhøjet på grund af dosis eller administrationsvej, tilrådes forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved AV-blok, fremskreden leversygdom eller stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min).
 • Alkoholindhold
  Opløsningen til kutanspray indeholder alkohol.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Absorption fra slimhinder kan medføre bivirkninger fra centralnervesystemet (svimmelhed, døsighed, indre uro, konfusion, tågesyn, talebesvær, eufori, kvalme, kramper, bevidstløshed og evt. respirationsdepression) samt i alvorlige tilfælde kardiovaskulære bivirkninger (bradykardi, overledningsblok og hypotension).

Interaktioner

 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ringe absorption ved kutan applikation. Der er betydelig absorption fra slimhinder, men enkeltstående anvendelse i fx mundhule eller svælg skønnes uden reel risiko for uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Lidocain er et lokalanalgetikum af amidtypen. Det har kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes gennem hud og slimhinder - hurtigst ved intratekal eller bronkial administration. Ved instillation i urinrør eller blære er absorptionen lav. Øget absorption fra beskadigede slimhinder.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Virkningen indtræder normalt efter 1-3 min. afhængigt af administrationsvej og varer i 10-15 min.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Ethanol : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (EuroPharmaDK) , kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (EuroPharmaDK) 387968
50 ml
Udgået 24-09-2018
(B) kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) 437249
50 ml
355,45
(B) kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4) 187866
50 ml
277,00

Substitution

kutanspray, opløsning 10 mg/dosis
Xylocain AstraZeneca, Lidocain, kutanspray, opløsning 100 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-07-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...