Terbasmin Turbuhaler

R03AC03
 
 

Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 0,5 mg terbutalinsulfat svarende til en afgivet dosis ved inhalation på 0,4 mg. 

Doseringsforslag

Akut bronkospasme. 

 • Voksne og børn > 12 år
  • Individuelt, sædvanligvis 0,5 mg efter behov.
  • I svære tilfælde op til 1,5 mg efter behov.
  • Der bør højst tages 6 mg i døgnet.
 • Børn 3-11 år
  • Individuelt, sædvanligvis 0,25-0,5 mg efter behov.
  • I svære tilfælde op til 1 mg efter behov.
  • Der bør højst tages 4 mg i døgnet.
  • Inhalation via Turbuhaler® kan anvendes af de fleste børn > 5 år. Nogle børn mellem 3 og 5 år kan benytte Turbuhaler®.
 • Bemærk:
  • Bør kun bruges ved behov og ikke i fast dosering.

 

Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses på Bricanyl®.  

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Patienter med øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Virker kardilaterende og kan derfor fremkalde en kraftigere blødning under operation. En β-blokker kan hæmme dette.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er dosisafhængige og optræder ofte kun i begyndelsen af behandlingen. Bivirkninger ses normalt kun i lettere grad ved inhalationsbehandling med normale doser. 

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine, Tremor.
Almindelige (1-10%) Palpitationer, Takykardi.
Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Ikke kendt Arytmier, Bronkospasme, Myokardieiskæmi.
Adfærdsforstyrrelse.

* Er set ved anvendelse af inhalationsvæske til nebulisator og injektionsvæske, opløsning. 

Paradoks bronkospasme kan ses ved inhalation. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 16.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Terbutalin kan ikke påvises i barnets plasma, og der er ikke set bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med terbutalin  medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra luftvejene ved inhalation. Den pulmonale biotilgængelighed er 20-30%.
 • Virkningen indtræder i løbet af få minutter og når 90% af maksimal virkning i løbet af 30 minutter.
 • Virkningsvarighed op til 6 timer.
 • Den systemiske absorption via lungerne er meget lille.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (EuroPharmaDK) 114860
200 doser
423,60 8,47

Substitution

inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca, Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Terbutalinsulfat "2care4" (Parallelimport), Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Terbutalinsulfat "Paranova" (Parallelimport), Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...