Oxeol

R03CC12
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af Astma og anden bronkospasme

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg bambuterolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 10-20 mg ved sengetid.
 • Børn 6-12 år. Initialt 10 mg ved sengetid. Efter 1-2 uger kan dosis evt. øges til 20 mg.
 • Børn 2-5 år. 10 mg ved sengetid.
 • Bemærk:
  • Dosis bør ikke overstige 10 mg dgl. hos børn af asiatisk herkomst.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Individuel dosering ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til myasthenia gravis-patienter, som er i behandling med kolinesterasehæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi)
 • Ved levercirrose og anden svær leverinsufficiens er metaboliseringen uforudsigelig, hvorfor anden behandling bør foretrækkes.
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
 • Risikofaktorer for akut glaukom.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er dosisafhængige og optræder ofte kun i begyndelsen af behandlingen. 

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine, Tremor.
Rastløshed.
Almindelige (1-10%) Muskelkramper.
Palpitationer.
Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation.
Arytmier.

  

 • Myokardieiskæmi, hypokaliæmi og hyperglykæmi er forekommet.
 • Bivirkningsrisikoen kan øges ved samtidig brug af inhalerede β2-agonister.

Interaktioner

 • Forlænget virkning af suxamethon på grund af bambuterols hæmning af plasmakolinesterase. 
 • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen.
 • Akut glaukom er set ved kombination med ipratropium og salbutamol givet gennem nebulisator. Kombinationen frarådes ved risikofaktorer for akut glaukom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kun 10% omdannes til terbutalin. Der findes ingen oplysninger om moderstoffets og metabolitters udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Doping

Anvendelse af bambuterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Bambuterol er en prodrug, der efter absorption langsomt omdannes til den aktive substans terbutalin vha. kolinesteraser.
 • Absolut biotilgængelighed ca. 10% (terbutalin).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer (terbutalin). Signifikant øget maksimal plasmakoncentration og AUC er set hos børn af asiatisk herkomst.
 • Steady state efter 4-5 dage.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer (bambuterol) og ca. 22 timer (terbutalin).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 025343
105 stk. (blister)
459,20 8,75

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  10 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
BM, A
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 9,5
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...