Oxeol

R03CC12
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af Astma og anden bronkospasme

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg bambuterolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 10-20 mg ved sengetid.
 • Børn 6-12 år. Initialt 10 mg ved sengetid. Efter 1-2 uger kan dosis evt. øges til 20 mg.
 • Børn 2-5 år. 10 mg ved sengetid.
 • Bemærk:
  • Halv dosis ved nedsat nyrefunktion med GFR < 50 ml/min.
  • Individuel dosering ved stærkt nedsat leverfunktion.
  • Dosis bør ikke overstige 10 mg dgl. hos børn af asiatisk herkomst.


Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til myasthenia gravis-patienter, som er i behandling med kolinesterasehæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi)
 • Ved levercirrose og anden svær leverinsufficiens er metaboliseringen uforudsigelig, hvorfor anden behandling bør foretrækkes.
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
 • Risikofaktorer for akut glaukom.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er dosisafhængige og optræder ofte kun i begyndelsen af behandlingen. 

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine, Rastløshed, Tremor.
Almindelige (1-10%) Palpitationer.
Muskelkramper.
Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Agitation.

  

 • Myokardieiskæmi, hypokaliæmi og hyperglykæmi er forekommet.
 • Bivirkningsrisikoen kan øges ved samtidig brug af inhalerede β2-agonister.

Interaktioner

 • Forlænget virkning af suxamethon på grund af bambuterols hæmning af plasmakolinesterase. 
 • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen.
 • Akut glaukom er set ved kombination med ipratropium og salbutamol givet gennem nebulisator. Kombinationen frarådes ved risikofaktorer for akut glaukom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kun 10% omdannes til terbutalin. Der findes ingen oplysninger om moderstoffets og metabolitters udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Doping

Anvendelse af bambuterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur.  

Farmakokinetik

 • Bambuterol er en prodrug (dimethylcarbamat) af terbutalin.
 • 15-20% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • I modsætning til terbutalin undergår bambuterol ikke førstepassage-metabolisme.
 • Den absolutte biotilgængelighed af terbutalin er ca. 10%.
 • Efter absorption biotransformeres bambuterol langsomt til terbutalin ved oxidation og påfølgende hydrolyse (plasma-kolinesteraser).
 • Bambuterol hæmmer kolinesteraser, og omdannelsen til det aktive terbutalin forløber derfor langsomt.
 • 50-60% omdannes til det aktive terbutalin.
 • Signifikant øget maksimal plasmakoncentration og AUC er set ved behandling af børn af asiatisk herkomst.
 • Maksimal plasmakoncentration af terbutalin nås efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 025343
105 stk. (blister)
488,25 9,30

Substitution

tabletter 10 mg
Bambec AstraZeneca, Bambuterol, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  10 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
BM, A
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...