Pulmicort Turbohaler

Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 100 mikrogram, 200 mikrogram eller 400 mikrogram budesonid. 

Doseringsforslag

Astma 

Voksne og børn over 6 år 

 • Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.
 • Hos patienter som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis (200-400 mikrogram i døgnet for voksne og 100-200 mikrogram i døgnet for børn) eller middeldosis (400-800 mikrogram i døgnet for voksne og 200-400 mikrogram i døgnet for børn).
 • Højst anbefalede dosis er 1.600 mikrogram i døgnet for voksne og 800 mikrogram for børn over 6 år.
 • Ved over 400 mikrogram i døgnet deles dosis i to daglige doseringer.

 

KOL 

Voksne 

 • Middeldosis anvendes sammen med langtidsvirkende inhaleret β2-agonist.

Instruktioner

Film med instruktion i brugen af forskellige inhalationsdevices kan ses på Spirocort® Turbuhaler®.  

 

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning. 
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Oral candidiasis.
Halsirritation, Hoste, Hæshed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angst, Depression, Tremor.
Katarakt, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Systemiske steroidbivirkninger  (fx binyrebarkinsufficiens og væksthæmning).
Bronkospasme.
Adfærdsforstyrrelse  (især hos børn), Hyperaktivitet, Nervøsitet, Talebesvær.
Purpura.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Meget sjældne (< 0,01%) Glaukom.
Ikke kendt Aggressivitet.
 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter (særlig ved sværere KOL) efter påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Lægemidler, der hæmmer CYP3A4, og grapefrugtjuice kan øge den systemiske virkning af budesonid. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling data for mere end 10.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3869, 3711, 3870

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme.
 • Oral biotilgængelighed 11%.
 • Metaboliseres i leveren ved udtalt førstepassage-metabolisme til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer hos voksne, 1,5 timer hos børn.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 100 mikrogram/dosis  (Orifarm) 535104
200 doser
278,00 11,12
(B) inhalationspulver 100 mikrogram/dosis  (2care4) 067723
200 doser
277,00 11,08
(B) inhalationspulver 100 mikrogram/dosis  (EuroPharmaDK) 551124
200 doser
Udgået 24-09-2018
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (Orifarm) 003228
100 doser
233,00 9,32
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (EuroPharmaDK) 084660
100 doser
Udgået 08-10-2018
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (2care4) 067705
100 doser
237,00 9,48
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (Turbuhaler)   (Orifarm) 490243
200 doser
304,00 6,08
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (2care4) 034839
200 doser
334,00 6,68
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (2care4) 067714
200 doser
458,60 9,17
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (Turbuhaler)   (Orifarm) 490268
100 doser
324,00 6,48
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (EuroPharmaDK) 009935
100 doser
Udgået 19-11-2018
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (2care4) 063597
100 doser
324,00 6,48
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (2care4) 494595
100 doser
452,00 9,04
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (Orifarm) 490284
200 doser (2x100)
628,70 6,29
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (EuroPharmaDK) 009955
200 doser (2x100)
Udgået 24-09-2018
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (2care4) 051122
200 doser
621,00 6,21
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (2care4) 117527
200 doser (2x100)
910,00 9,10
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (2care4) 458895
200 doser
896,70 8,97

Substitution

inhalationspulver 100 mikrogram/dosis
Spirocort Turbuhaler AstraZeneca, Budesonid, inhalationspulver 100 mikrogram/dosis
 
inhalationspulver 200 mikrogram/dosis
Budesonid "Paranova" (Parallelimport), Budesonid, inhalationspulver 200 mikrogram/dosis
Spirocort Turbuhaler AstraZeneca, Budesonid, inhalationspulver 200 mikrogram/dosis
 
inhalationspulver 400 mikrogram/dosis
Budesonid "Paranova" (Parallelimport), Budesonid, inhalationspulver 400 mikrogram/dosis
Spirocort Turbuhaler AstraZeneca, Budesonid, inhalationspulver 400 mikrogram/dosis
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3869 Norjavaara E, de Verdier MG Normal pregnancy outcomes in a population-based study including 2,968 pregnant women exposed to budesonide J Allergy Clin Immunol 2003 111(4) 736-42 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12704351


3870 Gluck PA, Gluck JC A review of pregnancy outcomes after exposure to orally inhaled or intranasal budesonide Curr Med Res Opin 2005 21(7) 1075-84 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=16004676

 
 

Revisionsdato

2017-06-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...