Zonnic Peppermint

N07BA01
 
 
Middel til anvendelse ved rygeophør.

Anvendelsesområder

Tobaksafvænning. Er også godkendt til rygereduktion. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Mundhulespray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 1 mg nicotin. 

Doseringsforslag

Rygeophør 

 • Sædvanligvis 1-2 pust hver halve til hele time. Højst 64 pust dgl.
 • Pust direkte mellem kinden og tænderne, skiftevis ved venstre og højre kind.
 • Bør anvendes i 3 måneder og derefter gradvist nedtrappes.
 • Behandlingen bør afsluttes, når dosis er 1-2 pust dgl.
 • Anvendelse af nicotin mundhulespray længere end 1 år anbefales ikke.

 

Rygereduktion 

 • Kan anvendes mellem rygeperioder mhp. at forlænge den rygefrieperiode.
 • Forsøg på rygestop bør gøres senest 6 måneder efter behandlingsstart.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn under 12 år og kun til unge 12-17 år efter en læges anvisning.

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Mulig øget risiko for bivirkninger. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svære hjerte-karlidelser (fx nylig myokardieinfarkt, ustabil angina, ukontrolleret hypertension), fæokromocytom og ukontrolleret thyreotoksikose.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes mellitus ifm. overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Mulig øget risiko for bivirkninger ved nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Symptomerne ved øsofagitis eller ulcus kan forværres.
 • Alkoholindhold
  Mundhulespray indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Rygestop kan i sig selv give anledning til en række forbigående symptomer uafhængigt af evt. rygestops-midler. Det kan bl.a. være humørforstyrrelser, irritabilitet, koncentrationsbesvær, svimmelhed, søvnløshed, øget appetit, hoste og obstipation. 

Toleransudvikling: Langtidsanvendelse af NRT (nicotine replacement therapy) over 12 mdr. er rapporteret til 1-2 % i "real life". 
Irritation i hals, svælg og øsofagus, svimmelhed, hovedpine, utilpashed, hikke og hjertebanken, kvalme, opkastning samt gastro-intestinale gener. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Anvendelse af nicotinsubstitution som led i rygeafvænning hos gravide er omdiskuteret. Der er begrænsede data, men ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.
Der synes generelt at være konsensus om at foretrække nicotinsubstitution frem for fortsat tobaksrygning.
For at få mindst mulig nicotinpåvirkning af barnet bør der primært anvendes intermitterende dosering (fx tyggegummi).
Se endvidere Nicotinsubstitution

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes brug af nicotinsubstitution under amning, da betydningen af eksponering for nicotin hos det ammede barn er uklar; den potentielle risiko ved nicotinsubstitutionsbehandling er dog klart lavere end ved fortsat rygning.
Rygning er en væsentlig risikofaktor for pludselig uventet spædbarnsdød (SIDS) og nogle forfattere mener, at nicotin spiller en væsentlig rolle; der er ingen data, som forbinder nicotinsubstitution og amning med SIDS. Skøn over den kvantitative eksponering er forbundet med en del usikkerhed, men de bedste data (relateret til plasterapplikation) tyder på en relativ vægtjusteret dosis på 2% for nicotin og omkring 8%, hvis den primære metabolit, cotinin, inkluderes. Halveringstiden i modermælken er omkring 90 min.
Såfremt der vælges at behandle med nicotinsubstitution under amning bør følgende iagttages: 

 • Plasterapplikation bør undgås, da eksponeringen er konstant og ikke levner mulighed for en tidsmæssig differentiering mellem administration og amning.
 • Ved anden administrationsform bør amning finde sted længst mulig, og mindst tre timer, efter administration af nicotinpræparatet.

Se endvidere

Farmakodynamik

Nicotin. Substitution af nicotinindtaget ved rygning. 

Farmakokinetik

Mundhulespray afgiver nicotin, som hurtigt absorberes fra mundhuleslimhinden. 

 

 • Maksimal plasmakoncentration af nicotin efter ca. 10 minutter.
 • Nicotin passerer placenta og blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer. 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) mundhulespray 1 mg/dosis 026480
15 ml (200 doser)
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2019-01-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...