Granisetron "Hameln"

A04AA02
 
 

Serotoninantagonist af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg granisetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Profylakse og behandling af kvalme og opkastning ved kemoterapi og strålebehandling
  Voksne.
  1 mg enten som langsom (30 sek.) i.v. injektion eller fortyndet med 20-50 ml forligelig infusionsvæske som i.v. infusion over 5 min. umiddelbart før behandlingen.
  Børn 2-16 år. 40 mikrogram/kg legemsvægt gives som i.v. infusion over 5 min. umiddelbart før behandlingen. Behandlingen kan gentages 1 gang i løbet af de efterfølgende 24 timer. Der bør være mindst 10 min. mellem gentagne behandlinger.

 

 • Profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning
  Voksne.
  1 mg gives som langsom i.v. injektion (30 sek.) før anæstesibehandling. Behandlingen kan gentages 2 gange i løbet af de efterfølgende 24 timer.


Bemærk: 

 • Der er begrænset klinisk erfaring med anvendelse til børn.
 • Effekten af granisetron kan øges ved samtidig indgift af dexamethason eller andre glukokortikoider.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister. 

Forsigtighedsregler

 • Subakut tarmobstruktion, idet granisetron kan påvirke tarmmotiliteten.
 • Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden administration af granisetron.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Obstipation.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Diarré, Forhøjede levertransaminaser.
Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forlænget QT-interval.
Ekstrapyramidale gener, Serotoninsyndrom.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af granisetron. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3-receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virkningen skyldes selektiv binding til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer med stor individuel variation (fra 1,5 til 28 timer).
 • Fordelingsvolumen ca. 3 l/kg.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af injektionsvæske  

Indholdet (1 ml hhv. 3 ml) i en ampul fortyndes op til 5 ml hhv. 15 ml med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet i en ampul fortyndes med 20-50 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 152720
5 x 1 ml
143,60 86,14
(B) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 152742
5 x 3 ml
394,70 78,94
 
 

Revisionsdato

2017-09-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...