Strefen®

Strefen Orange
R02AX01
 
 

Sugetabletter til smertelindring ved ondt i halsen. NSAID. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 8,75 mg flurbiprofen. 

Strefen® Orange sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 8,75 mg flurbiprofen. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 1 sugetablet op til 5 gange dgl. med mindst 3 timers interval i højst 3 dage. Skal bevæges rundt i munden for at undgå lokal irritation af mundslimhinden. 

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for salicylsyre eller andre NSAID
 • Svær colitis
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Aktuel eller tidligere ulcussygdom, gastro-intestinal blødning eller perforation
 • Svær trombocytopeni og andre tilstande med blødningstendens ifm. tidligere NSAID-behandling.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Hypertension eller hjerteinsufficiens i anamnesen (mulig risiko for væskeretention, hypertension og ødemer).
  • Gastrointestinale sygdomme (fx colitis ulserosa, Crohns sygdom) i anamnesen pga. risiko for forværring.
  • Astma eller allergi (bronkospasme er forekommet hos disse patienter).
  • Ældre pga. øget bivirkningsrisiko (særligt GI-bivirkninger).
  • Tegn på hudreaktioner - alvorlige hudreaktioner er forekommet og behandlingen bør seponeres ved tegn på hududslæt eller slimhindelæsioner.
 • Ved langvarig anvendelse er der mulig øget risiko for reduceret prostaglandindannelse med følgende nyreinsufficiens ved nedsat lever-, nyre- eller hjertefunktion samt hos ældre og ved samtidig behandling med diuretika.
 • Ved tegn på irritation i mundhulen, gastrointestinal blødning eller ulceration bør behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Orale ulcera, Smerter i mundhulen.
Halsirritation, Orofaryngeale smerter.
Hovedpine, Oral paræstesi, Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Abdominalsmerter.
Dyspnø, Faryngeal hypæstesi, Forværret astma, Orofaryngeale blærer.
Somnolens.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Hepatitis.
Hjerteinsufficiens, Hypertension, Ødemer.
Anæmi, Trombocytopeni.
Alvorlige hudreaktioner  (fx Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse).

Øget cariesrisiko ved længere tids brug af sukkerholdige formuleringer (gælder ikke Strefen Orange der indeholder maltitol). 

Interaktioner

 • Samtidig brug af andre NSAID øger risikoen for særligt gastro-intestinale bivirkninger og bør undgås.
 • Effekten af comariner (fx warfarin) kan øges af NSAID som flurbiprofen. Forebyggende behandling med protonpumpehæmmer og INR-måling ved indledning og ophør af den samtidige behandling bør overvejes.
 • Kombination med trombocythæmmende midler kan øge risikoen for gastro-intestinal blødning eller ulceration.
 • Effekten af diuretika kan nedsættes ved kombination med flurbiprofen.
 • Behandling med flurbiprofen kan øge plasmakoncentrationen af lithium med ca. 18%. Dosisjustering af lithium kan overvejes afhængigt af S-lithium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Flurbiprofen er et NSAID (Non-steroid antiinflammatorisk middel). Stoffet virker antiinflammatorisk og analgetisk via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). Ved sugetabletter opnås en lokalanalgetisk virkning. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 40-45 minutter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : sugetabletter 8,75 mg (Orange)
Smag:
Appelsin : sugetabletter 8,75 mg
Citron : sugetabletter 8,75 mg
Honning : sugetabletter 8,75 mg
Andre:
Maltitol : sugetabletter 8,75 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA18) sugetabletter 8,75 mg 052317
16 stk. (blister)
96,00 33,31
(HA18) sugetabletter 8,75 mg  Orange  463956
16 stk. (blister)
96,00 33,31

Foto og identifikation

Sugetabletter  8,75 mg

Præg:
S
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 19 x 19
sugetabletter 8,75 mg
 
 
 

Sugetabletter  8,75 mg  (Orangesmag)

Præg:
S
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 19 x 19
sugetabletter 8,75 mg (Orangesmag)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...