Efient

B01AC22
 
 

Middel til tromboseprofylakse. 

Anvendelsesområder

I kombination med acetylsalicylsyre (ASA) til forebyggelse af aterotrombotiske komplikationer hos patienter med akut koronart syndrom, som gennemgår primær eller forsinket perkutan koronar intervention (PCI). 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg eller 10 mg prasugrel (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 60 mg som stabiliseringsdosis. 

Vedligeholdelsesdosis. 10 mg 1 gang dgl. 

 • Legemsvægt < 60 kg. 5 mg 1 gang dgl.
 • Alder > 75 år. 5 mg 1 gang dgl.

Behandlingen bør kombineres med 75 mg ASA dgl. 


Bemærk 

 • Tabletterne skal synkes hele. Må ikke knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Muligvis kan initial dosis under faste give den hurtigst indsættende virkning.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Aktiv patologisk blødning
 • Tidligere apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af patienter med øget risiko for blødning bør kun overvejes, når fordelen ved forebyggelse af iskæmiske tilfælde vurderes at opveje risikoen for alvorlige blødninger, det gælder især ved:
  • alder ≥ 75 år
  • blødningstendens (fx nyligt traume, nylig kirurgi, nylig eller tilbagevendende gastro-intestinal blødning eller aktiv mavesårssygdom, trombocytopeni)
  • legemsvægt < 60 kg
  • samtidig administration af lægemidler, som kan øge blødningsrisikoen, herunder orale antikoagulantia, clopidogrel, NSAID og fibrinolytika.
 • Allergi over for et andet thienopyridin, fx clopidogrel, da der er rapporteret tilfælde af krydsallergi.
 • Indtagelse bør seponeres mindst 7 dage før planlagt større operation.
 • Begrænset erfaring vedr. nedsat nyre- og leverfunktion.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende reordination/-administration/monitorering efter behandlingspause med trombocythæmmer. Trombe med lammelser.
Ordinationsfejl Overset bivirkning. Behandling fortsættes trods kraftig blødning fra tarm. Indlæggelse.
Ordinationsfejl Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Indlæggelse. Gastrointestinal blødning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Blodtransfusion på grund af ukontrolleret blødning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Anæmi, Blødningstendens.
Hududslæt, Purpura.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner, Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombocytopeni.

Med ukendt frekvens er set trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). 

Interaktioner

Øget risiko for blødning ved samtidig administration af andre antitrombotiske midler eller non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer trombocytaktivering og -aggregation ved irreversibel binding af dets aktive metabolit til P2Y12-klassen af ADP-receptorer på trombocytter.

Farmakokinetik

 • Prasugrel er en prodrug, der i tarmen hydrolyseres til thiolacton, som derefter via CYP3A4 og CYP2B6 hurtigt omdannes til den aktive metabolit.
 • Ca. 68% af prasugreldosis udskilles som inaktive metabolitter gennem nyrerne og 27% med fæces.
 • Trombocythæmning opnås ca 1 time efter oral indtagelse.
 • Den aktive metabolit har en eliminationshalveringstid på omkring 7,4 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg 199454
28 stk. (blister)
649,65 46,40
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg 495270
28 stk. (blister) (Paranova)
648,15 46,30
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 036261
28 stk. (blister)
649,65 23,20
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 441481
28 stk. (blister) (Orifarm)
485,00 17,32
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 491966
28 stk. (blister) (Paranova)
649,50 23,20
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 492701
28 stk. (blister) (Haemato Pha
505,90 18,07

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
5 MG, 4760
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 4,6 x 9,8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
4759, 10 MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,1 x 10,9
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...