Pantoprazol "Sandoz"

A02BC02
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 20 mg eller 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium). 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 20-40 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 20 mg dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg 1 gang dgl. efter behov.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20-40 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 40 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.


Bemærk: 

 • Enterotabletter skal synkes hele. Må ikke tygges eller knuses.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion skal dosis justeres til 20 mg dgl. eller 40 mg hver 2. dag.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Benigne gastriske polypper.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Øget risiko for knoglebrud*.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Perifere ødemer.
Agranulocytose.
Gynækomasti, Hyperlipidæmi.
Artralgi.
Depression.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Hallucinationer, Paræstesier.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Subakut kutan lupus erythematosus, Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Pantoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af pantoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Pantoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Pantoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 75%.
 • Da pantoprazol er ustabilt i surt miljø, er enterotabletterne fremstillet således, at stoffet først frigøres i tarmen.
 • Pantoprazol omdannes til et sulfenamid, som er den aktive hæmmer af enzymet H+/K+-ATPase (syrepumpen).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren og udskilles som inaktive metabolitter gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterotabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 167785
56 stk. (blister)
31,15 1,11
(B) enterotabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 167796
98 stk. (blister)
38,95 0,79
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 167818
28 stk. (blister)
26,75 0,96
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 167829
56 stk. (blister)
36,65 0,65
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 547764
100 stk.
37,00 0,37

Substitution

enterotabletter 20 mg
Pantoloc Takeda Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Actavis" GxMed, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Aurobindo" Orion Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Takeda" Takeda Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Ulprix Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
 
enterotabletter 40 mg
Pantoloc Takeda Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Actavis" GxMed, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Aurobindo" Orion Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Ulprix Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
enterotabletter 20 mg
 
 
 

Enterotabletter  40 mg

Præg:
40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
enterotabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...