Pantoprazol "Actavis"

A02BC02
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium). 

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 40 mg pantoprazol. 

Doseringsforslag

Oralt 

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 20-40 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Profylaktisk langtidsbehandling. 20 mg dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg 1 gang dgl. efter behov.

  

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20-40 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

  

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 40 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

  

NSAID-associeret ulcus 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

  

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.


Bemærk: 

 • Enterotabletter skal synkes hele. Må ikke tygges eller deles.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion skal dosis justeres til 20 mg dgl. eller 40 mg hver 2. dag.

  

Parenteralt  

Ulcus duodeni, ulcus ventriculi og gastro-øsofageal reflukssygdom  

 • Voksne. 40 mg i.v. 1 gang dgl.

  

Zollinger-Ellisons syndrom  

 • Voksne. Initialt 80 mg i.v. 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles over 2 doser. Dosis over 160 mg i.v. bør ikke opretholdes længere end nødvendigt.

  

Bemærk:  

 • Gives som langsom i.v. injektion over 2-15 min. Så snart det er muligt, bør man overgå til oral behandling. 
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion højst 20 mg i.v. 1 gang dgl. Kontrol af leverenzymer tilrådes med ugers mellemrum.
 • Bør ikke anvendes til patienter < 18 år.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Flebitis ved indstiksstedet.
Benigne gastriske polypper.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Øget risiko for knoglebrud*.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Perifere ødemer.
Agranulocytose.
Gynækomasti, Hyperlipidæmi.
Artralgi.
Depression.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Hallucinationer, Paræstesier.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Subakut kutan lupus erythematosus, Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Pantoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af pantoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Pantoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Pantoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 75%.
 • Da pantoprazol er ustabilt i surt miljø, er enterotabletterne fremstillet således, at stoffet først frigøres i tarmen.
 • Pantoprazol omdannes til et sulfenamid, som er den aktive hæmmer af enzymet H+/K+-ATPase (syrepumpen).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren og udskilles som inaktive metabolitter gennem nyrerne og med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH efter opløsning 8,5-10.  

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske
Indholdet i et hætteglas opløses i 10 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 


Forligelighed ved infusion 
Injektionsvæsken må kun tilsættes 100 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.  


Holdbarhed  

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : enterotabletter 40 mg
Andre:
Mannitol : pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg
Natriumcitrat : pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg

Firma

Tilskud

Enterotabletter 20 mg i pakninger ≤ 28 stk.  

 • Klausuleret tilskud ved reflukssymptomer.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 034241
14 stk. (blister)
52,60 3,76
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 033612
28 stk. (blister)
41,80 1,49
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 033623
56 stk. (blister)
36,50 0,65
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 034253
100 stk. (blister)
39,70 0,40
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg 520956
5 stk.
654,95 130,99

Substitution

enterotabletter 40 mg
Pantoloc Takeda Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Aurobindo" Orion Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Pensa" Pensa Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Sandoz" Sandoz, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "TAKEDA" Takeda Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,3 x 10,3
enterotabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-01-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...