Brimonidintartrat "Teva"

S01EA05
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt α2-receptorstimulerende middel

Anvendelsesområder

 • Anvendes som monoterapi til at nedsætte det intraokulære tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, hvor lokalbehandling med β-blokker er kontraindiceret
 • Kan endvidere anvendes som supplerende behandling, når det intraokulære tryk (IOP) ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med andre øjenmidler.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg brimonidintartrat (svarende til 1,3 mg brimonidin). 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
 • Hvis behandlingen kombineres med andre glaukommidler, skal applikation af præparaterne foregå med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

 

Bemærk: 

 • Børn (> 2 år) skal behandles med forsigtighed, og de bør overvåges nøje på grund af risiko for somnolens.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Må ikke anvendes til børn under 2 år.

På grund af risiko for absorptive bivirkninger:  

 • behandling med MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva.
 • allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved alvorlige eller instabile og ukontrollerede kardiovaskulære sygdomme
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Raynauds syndrom
 • Thrombangitis obliterans
 • Ortostatisk hypotension
 • Depression
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Mundtørhed.
Apati, Hovedpine.
Allergiske reaktioner.
Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinale gener, Smagsforstyrrelser.
Lokal irritation i øvre luftveje.
Svimmelhed.
Blefaritis, Conjunctivitis, Corneaerosion*, Fotofobi, Konjunktival pigmentering, Ændret syn  (nedsat evne til at skelne farver i det blågrønne og violette område), Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Depression.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypertension, Hypotension.
Synkope.
Iritis.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan forøge bivirkningerne.
 • Mulig interaktion med systemiske agonister eller antagonister til adrenerge receptorer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet adenylatcyclase og undertrykker den cAMP-afhængige dannelse af kammervæske. Desuden øget uveoskleralt afløb.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 12 timer.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed: Højst 1 måned efter anbrud.  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml 032566
5 ml
69,35 2,77
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml 032577
3 x 5 ml
145,30 1,94

Substitution

øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Alphagan Allergan, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Bimanox 2care4 Generics, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Brimonidintartrat "1A Farma" 1A Farma, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Glaudin Mylan, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-05-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...