Renvela

V03AE02
 
 

Ionbytter til behandling af hyperfosfatæmi. 

Anvendelsesområder

Længerevarende renalt betinget hyperfosfatæmi, hvor calciumholdige fosfatbindere må fravælges eller allerede gives i højeste tolerable dosis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg sevelamercarbonat.
Pulver til oral suspension. 1 pakke indeholder 2,4 g sevelamercarbonat. 

Doseringsforslag

Voksne uden samtidig behandling med andre fosfatbindere 

Individuelt på grundlag af måling af p-fosfat: 

 • P-fosfat 1,78-2,42 mmol/l: 800 mg 3 gange dgl.
 • P-fosfat > 2,42 mmol/l: 1.600 mg 3 gange dgl.


Børn > 6 år 

 • Legemsoverflade 0,75-1,2 m2 : Oral opløsning: 800 mg 3 gange dgl.
 • Legemsoverflade > 1,2 m2 : Oral opløsning: 1.600 mg 3 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • P-fosfat bør kontrolleres hver 2.-3. uge, indtil der er opnået et stabilt niveau - og derefter jævnligt.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 6 år.
 • Bør indtages i forbindelse med måltiderne.
 • Tabletter skal synkes hele.
 • Pulver til oral suspension opløses i 40 ml vand eller opblandes i kold mad, se i øvrigt medfølgende indlægsseddel.

Kontraindikationer

Hypofosfatæmi og tarmobstruktion. 

Forsigtighedsregler

 • Pga. manglende klinisk erfaring tilrådes forsigtighed ved aktiv inflammatorisk tarmsygdom, gastro-intestinale motilitetsproblemer og ved større gastro-intestinale kirurgiske indgreb i anamnesen.
 • P-calcium bør overvåges under behandlingen. Ved kombinationsbehandling med calcium og D3-vitamin er der risiko for hypercalcæmi.
 • Erfaring savnes for patienter i behandling med antiarytmika og antiepileptika.
 • Risikoen for folatmangel under langtidsbehandling er ikke klarlagt. Folatniveauet bør monitoreres regelmæssigt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Diarré, Dyspepsi, Flatulens.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypersensitivitet.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation, Ileus, Subileus, Tarmobstruktion.

Interaktioner

 • Hæmmer absorptionen af ciprofloxacin, og de to midler bør indtages med en tidsforskydning på mindst 4 timer.
 • Kan sænke koncentrationen af ciclosporin, mycophenolatmofetil og tacrolimus, og koncentrationen af disse bør overvåges.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Danner med fosfat i tarmen uopløselige fosfatforbindelser, der udskilles med fæces.  

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Brugsfærdig oral suspension skal anvendes inden 30 minutter. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Citron : pulver til oral suspension 2,4 g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 800 mg 036062
180 stk.
2.061,80 91,64
(B) pulver til oral suspension 2,4 g 036073
90 stk.
3.084,30 91,39

Substitution

filmovertrukne tabletter 800 mg
Sevelamer "Sandoz" Sandoz, Sevelamer, filmovertrukne tabletter 800 mg
Sevelamercarbonat "Stada" Stada, Sevelamer, filmovertrukne tabletter 800 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  800 mg

Præg:
RENVELA 800
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 19
filmovertrukne tabletter 800 mg
 
 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-02-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...