Evicel®

B02BC30
 
 

Vævsklæber. Middel til forbedring af hæmostase under kirurgiske indgreb. 

Anvendelsesområder

 • Forbedring af hæmostase under kirurgiske indgreb
 • Suturunderstøttelse af hæmostase ved karkirurgi
 • Forsegling af suturlinjen ved lukning af dura mater.


Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til kirurgi. 

Dispenseringsform

Vævsklæber, opløsning 

 • Komponent 1: 1 ml opløsning indeholder 50-90 mg fibrinogen og fibronektin.
 • Komponent 2: 1 ml opløsning indeholder 800-1.200 IE humant trombin.

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Administreres ved hjælp af speciel applikator.
 • Se produktresumé.

 

 

Bemærk: 

 • Specielle forholdsregler ved spray-applikation, se brugsvejledning i produktresume.
 • Må ikke anvendes intravaskulært pga. risiko for livstruende tromboemboliske reaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Muligheden for at overføre smitsomme stoffer kan ikke udelukkes, når der anvendes lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma.
 • Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at understøtte brugen af vævsklæbning ved neurokirurgi, til endoskopisk behandling af blødning eller til gastro-intestinal anastomose.
 • Før applikation skal det sikres, at vævsområder uden for det ønskede applikationsområde er tilstrækkeligt beskyttet (dækket) for at forhindre vævsadhæsion på uønskede områder.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Blødning og reaktion på anvendelsesstedet.
Hæmatom.
Aseptisk meningitis, Hovedpine, Hydrocefalus, Intrakraniel hypotension, Subduralt hygrom.
Absces.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Anæmi.
Infektioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

I kontrollerede studier var der ingen forskel i bivirkningsfrekvens mellem behandlingsgrupper og kontrolgrupper. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet tilføres en klinisk betydende mængde af produktet under amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Efterligner normal, lokaliseret fibrindannelse. 

Farmakokinetik

Metaboliseres som endogent fibrin. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i fryser ved højst -18°C.
 • Optøs ved stuetemperatur (20-25°C) i løbet af 1 time eller fx i dampbad (37°C) i løbet af 10 min.
 • Uåbnede hætteglas kan derefter opbevares i højst 30 dage ved 2-8°C.
 • Optøede komponenter må ikke genfryses.
 • Før brug skal produktets temperatur være 20-30°C.

Hjælpestoffer

Andre:
Arginin : vævsklæber  (komponent I)
Calciumchlorid : vævsklæber  (komponent I og II)
Glycin : vævsklæber  (komponent I)
Humant albumin : vævsklæber  (komponent II)
Mannitol : vævsklæber  (komponent II)
Natriumacetat : vævsklæber  (komponent II)
Natriumchlorid : vævsklæber  (komponent I)
Natriumcitrat : vævsklæber  (komponent I)
Sterilt vand : vævsklæber  (komponent I og II)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) vævsklæber 033971
1 ml
1.183,40
(BEGR) vævsklæber 033982
2 ml
2.253,85
(BEGR) vævsklæber 033994
5 ml
5.289,05
 
 

Revisionsdato

2016-04-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...