Ibuprofen "Orifarm"

M01AE01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg, 400 mg eller 600 mg (delekærv) ibuprofen. 

Doseringsforslag

Reumatiske sygdomme 

Voksne. 1.200-1.800 mg dgl. fordelt på 3-4 doser. Dosis kan øges til højst 2.400 mg/døgn, dog højst i 4-6 uger. 

Børn > 6 mdr. og legemsvægt > 7 kg. 20-30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.   


Svage smerter 

Voksne. 200-400 mg efter behov, højst 3 gange dgl. 

  

Svær dysmenoré 

400 mg, evt. gentaget med 6-8 timers intervaller. 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA IV)
 • Sværere leverinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.

Nylige studier understøtter fortsat EMA´s konklusion fra 2006, at data ikke tyder på en øget arteriel tromboserisiko (for fx AMI eller apopleksi) ved ibuprofen-doser ≤ 1.200 mg dgl. I en dansk registerundersøgelse fandtes dosisafhængig signifikant øget hazard ratio (HR) for AMI eller død ved behandling af hjerteraske i doser > 1.200 mg dgl. (HR = 1,75). Se endvidere NSAID

Ved systemisk lupus erythematosus og andre autoimmune sygdomme er beskrevet sjældne tilfælde af aseptisk meningitis efter indtagelse af ibuprofen. 

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinssufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Hæmatemese, Melæna.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ødemer.
Forhøjet serum-urat.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Hepatitis.
Bronkospasme, Hjerteinsufficiens, Hypertension.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hallucinationer, Paræstesier.
Fotosensibilitet, Purpura.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Aseptisk meningitis, Depression.
Drug fever.
Neuritis optica.
Meget sjældne (< 0,01%) Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Ibuprofen har en veldokumenteret sikkerhedsprofil og foretrækkes blandt NSAID. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er, 0,65%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX18) filmovertrukne tabletter 200 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 166831
20 stk. (blister)
ikke fast pris
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 071319
250 stk.
93,00 2,23
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 166864
30 stk. (blister)
30,25 3,03
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 166875
50 stk.
Udgået 27.02.2017
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 166886
100 stk.
57,65 1,73
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 166897
250 stk.
74,75 0,90
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 166919
30 stk. (blister)
33,00 2,20
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 166930
50 stk.
58,60 2,34
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 166941
100 stk.
47,50 0,95
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 166952
250 stk.
93,00 0,74

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibumax Vitabalans, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Teva" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ipren Takeda Pharma, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
 
filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibumax Vitabalans, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibumetin Takeda Pharma, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Actavis" Actavis, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Teva" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
 
filmovertrukne tabletter 600 mg
Brufen BGP Products, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibumax Vitabalans, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibumetin Takeda Pharma, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Actavis" Actavis, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Alternova" Alternova, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 9,5
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  400 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,8 x 16,7
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  600 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 19
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...