Ercoril®

A03AB05
 
 
Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg (sukkerovertrukne) propanthelinbromid. 

Doseringsforslag

Voksne. 15-30 mg 2-3 gange dgl. før måltider, evt. ved sengetid. 

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom
 • Prostatahyperplasi
 • Blæreatoni
 • Hjertesygdomme
 • Takykardi
 • Ikke-kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning.

Forsigtighedsregler

Hiatus hernie. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mundtørhed, Obstipation.
Nedsat svedtendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Urinretention.
Akkommodationsbesvær.

Pga. den ganglieblokerende virkning kan store doser medføre impotens og ortostatisk hypotension. 

Interaktioner

 • Hæmmer virkningen af parasympatomimetika, fx pilocarpin.
 • Antiarytmika (type 1), antihistaminika, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Lokalt virkende muskarinreceptorantagonist). 

Farmakokinetik

 • 5-10% absorberes. Der synes at være en vis førstepassage-metabolisme.
 • Metaboliseres og elimineres relativt hurtigt.
 • Ca. 1% udskilles gennem nyrerne som uomdannet substans, hovedsageligt inden for de første 8 timer efter indgiften.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 503573
100 stk.
388,00 15,52

Foto og identifikation

Tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gråbrun
Mål i mm: 6,7 x 6,7
tabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2015-10-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...