Levocetirizin "Stada"

R06AE09
 
 

Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg levocetirizin (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år. 

5 mg 1 gang dgl. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

 • GFR 30-50 ml/min. 5 mg hver 2. dag.
 • GFR < 30 ml/min. 5 mg hver 3. dag.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Terminal nyreinsufficiens (GFR < 10 ml/min.). 

Forsigtighedsregler

 • Pauseres 4 dage før priktest.
 • Forsigtighed ved øget risiko for urinretention (fx rygmarvslæsion, prostatahyperplasi) eller kramper (fx epilepsi).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Mundtørhed.
Hovedpine, Somnolens, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Ikke kendt Hepatitis, Leverpåvirkning.
Dyspnø, Ødemer.
Artralgi.
Aggressivitet, Agitation, Depression, Hallucinationer, Kramper, Okulogyration, Paræstesier, Suicidaltanker, Svimmelhed, Synkope, Tremor.
Fixed drug eruption.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Urinretention.
Sløret syn, Synsforstyrrelser.

Hudkløe/urticaria er forekommet efter seponering, i tilfælde hvor disse symptomer ikke var tilstede før behandlingen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Levocetirizin er R-enatomeren af cetirizin. Der er ingen specifikke data for levocetirizin, men cetirizin har en dokumenteret god sikkerhedsprofil for gravide. Følgelig må levocetirizin antages at være sikker. 

Referencer: 3911, 3912, 3913, 3711

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Levocetirizin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. 
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Levocetirizin er den mest aktive isomer af cetirizin. 

Farmakokinetik

 • Levocetirizin er R-enantiomeren af cetirizin. 
 • Biotilgængelighed ca. 70%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-1 time. 
 • Steady state-plasmakoncentration nås i løbet af 2 dage. 
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren. 
 • Metaboliseres næsten ikke, men nedsat leverfunktion medfører alligevel forlænget halveringstid og virkningsvarighed. 
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer. 
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Begyndende klinisk effekt ses i løbet af 0,5-1 time, og maksimal effekt opnås i løbet af 4-6 timer. 
 • Virkningsvarighed efter indgift af 5 mg er ca. 24 timer.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) 051006
30 stk. (blister)
83,10 2,77
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) 051017
100 stk. (blister)
100,75 1,01

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Krka" KRKA, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizindihydrochl."Teva" TEVA, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Xyzal UCB Nordic, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
L9CZ, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 8,1
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3911 Etwel F, Djokanovic N, Moretti ME The fetal safety of cetirizine: an observational cohort study and meta-analysis J Obstet Gynaecol 2014 34(5) 392-9 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24678814


3912 Golembesky A, Cooney M, Boev R Safety of cetirizine in pregnancy J Obstet Gynaecol 2018 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29565188


3913 Weber-Schoendorfer C, Schaefer C The safety of cetirizine during pregnancy. A prospective observational cohort study Reprod Toxicol 2008 26(1) 19-23 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=18571373

 
 

Revisionsdato

2018-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...