Piperacillin/Tazobactam "Fresenius Kabi"

Udgået: 05.06.2017
J01CR05
 
 

Piperacillin kombineret med tazobactam, som hæmmer β-lactamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med piperacillins, men omfatter desuden β-lactamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er piperacillinfølsomme. 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af piperacillin/tazobactamfølsomme bakterier, hvor bakterierne er blevet piperacillinresistente på grund af en β-lactamaseproduktion.
 • Anvendes især ved alvorlige infektioner, fx sepsis, nosokomiel pneumoni og intraabdominale infektioner.
 • Monoterapi ved intraabdominale infektioner.
 • I kombination med aminoglykosid ved bakterieinfektioner hos patienter med akut neutropeni (neutrofilocytter < 500 x 106/l) fx efter cytostatikabehandling og/eller knoglemarvstransplantation.
 • Til børn i alderen 2-12 år med intraabdominale infektioner, inkl. appendicitis kompliceret af ruptur, absces, peritonitis eller galdevejsinfektioner. 
 • Bemærk: Indikationen er ikke undersøgt hos børn under 2 år.

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,25 g tazobactam (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Infektioner, herunder intraabdominale infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år. 4 g piperacillin/0,5 g tazobactam i.v. hver 8. time.
 • Børn 2-12 år. 100 mg piperacillin/12,5 mg tazobactam pr. kg legemsvægt hver 8. time.

 
Alvorlige infektioner, fx med Pseudomonas-arter og ved neutropeni 

 • Voksne og børn > 12 år. 4 g piperacillin/0,5 g tazobactam i.v. hver 6. time.
 • Børn 2-12 år. 80 mg piperacillin/10 mg tazobactam pr. kg legemsvægt hver 6. time.

 
Nedsat nyrefunktion
 

 • Voksne og børn > 12 år
  • GFR < 20 ml/min. 4 g/0,5 g hver 12. time.
  • GFR 20-40 ml/min. 4 g/0,5 g hver 8. time.
 • Børn 2-12 år
  • GFR < 50 ml/min. 70 mg/8,75 mg pr. kg legemsvægt hver 8. time.

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

  

Hæmodialyse 

 • Voksne og børn > 12 år. 4 g/0,5 g hver 12. time samt 2 g/0,25 g efter hver dialyse.
 • Børn 2-12 år. 70 mg/8,75 mg pr. kg legemsvægt hver 8. time samt 40 mg/5 mg pr. kg legemsvægt efter hver dialyse.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved overfølsomhed over for andre β-lactamantibiotika end penicilliner, idet der er risiko for krydsallergi.
 • Omhyggelig overvågning ved hududslæt. Behandlingen seponeres, hvis hudlæsionen udvikler sig.
 • På grund af risiko for hypokaliæmi bør serum-kalium kontrolleres jævnligt.
 • Under længerevarende behandling kan der forekomme leukopeni og neutropeni, og der bør derfor foretages regelmæssig undersøgelse af det perifere blodbillede.
 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion for glucose i urinen ved anvendelse af en kobberreduktionsmetode. Derfor bør benyttes glucosetests, der er baseret på enzymatiske glucoseoxidasereaktioner.
 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion for protein i urinen, dipstick kan imidlertid anvendes.
 • Den direkte Coombs-test kan være positiv.
 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion med Bio-Rad Laboratories' Platelia Aspergillus-EIA-test.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas indeholder 4,9 mmol natrium, som svarer til ca. 287 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet, Temperaturstigning.
Abdominalsmerter, Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet basisk fosfatase, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Nedsat plasma-albumin.
Hovedpine, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet carbamid og kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Flebitis, Hypotension, Tromboflebitis.
Hypoglykæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi.
Erythema multiforme.
Sjældne (0,01-0,1%) Pseudomembranøs colitis, Stomatitis.
Agranulocytose.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Hepatitis.
Blødningstendens, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytose.
Bulløs dermatitis, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Interstitiel nefritis, Nyresvigt.

Interaktioner

 • Piperacillin kan nedsætte udskillelsen af methotrexat, hvorfor plasmaniveauet for methotrexat bør kontrolleres.
 • Piperacillin kan teoretisk forlænge den neuromuskulære blokade af ikke-depolariserende muskelrelaksantia.
 • Hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion kan piperacillin/tazobactam inaktivere virkningen af aminoglykosider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op på grund af det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Tazobactam
   • Er kun markedsført i kombination med piperacillin.
   • Kombinationen virker på:
    • Pseudomonas aeruginosa
    • Serratia spp.
    • En del stammer af Proteus spp., E. coli og Enterobacter spp., som er resistente over for ampicillin.
  • Piperacillin
   • Virker også på:
    • Enterococcus faecalis
    • Bacteroides fragilis
    • Penicillinresistent Staphylococcus aureus (tazobactam hæmmer stafylokokkens penicillinase). Tazobactam hæmmer dog ikke alle β-lactamaser, det har således mindre eller ingen aktivitet over for β-lactamaseproducerende Enterobacter cloacaeSerratia spp.Citrobacter spp.Pseudomonas aeruginosa og Stenotrophomas maltophilia.

    

Farmakokinetik

Piperacillin og tazobactam absorberes ikke fra mave-tarmkanalen, men må tilføres intravenøst. 

  

Piperacillin 

 • Efter intravenøs injektion af 4 g nås maksimal plasmakoncentration på ca. 380 mikrogram/ml.
 • Det fordeles hurtigt i den ekstracellulære væskefase, men trænger i lighed med de øvrige penicilliner kun i ringe grad gennem blod-hjernebarrieren og kun ved inflammerede meninges.
 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne. I urinen kan koncentrationen nå op over 5 mg/ml.
 • Ca. 20% udskilles med galden, hvor koncentrationen kan nå op over 1 mg/ml.

  

Tazobactam 

 • Efter intravenøs injektion af 500 mg nås maksimal plasmakoncentration på ca. 35 mikrogram/ml.
 • Metaboliseres delvis i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,8. 

  

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske
 

 • 2 g piperacillin/0,25 g tazobactam i 10 ml sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Opløsningen kan fortyndes yderligere til et volumen på mindst 50 ml med isotonisk natriumchlorid eller glucose-infusionsvæske.
 • Infunderes langsomt i.v. over 30 minutter. 

  

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker end ovennævnte eller tilsættes andre farmaka eller blodprodukter. 
 

Holdbarhed 

Brugsfærdige opløsninger er kemisk holdbare i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2+0,25 g 570006
10 x 15 ml
Udgået 05.06.2017
 
 

Revisionsdato

2017-05-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. august 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...