Epirubicin "Actavis"

L01DB03
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat, C-4 epimer af doxorubicin. 

Anvendelsesområder

Maligne lidelser, især mammacancer. 

Intravesikalt mod blærecancer. 


Epirubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg epirubicinhydrochlorid. 

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg eller 50 mg epirubicinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af kombinationsbehandling med andre cytostatika. For at mindske risikoen for kardiomyopati bør den kumulative totaldosis sjældent overstige 1.000 mg/m2 legemsoverflade (se bivirkninger). 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Allergi over for antracyclinderivater.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Hjertesygdom i anamnesen pga. risiko for kardiotoksiske bivirkninger
 • Nedsat leverfunktion.
 • Udtalt vævsirriterende effekt, doseres derfor bedst intravenøst i løbende drop. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan (Savene®). Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Knoglemarvsdepression.
Alopeci, Mucositis.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser, Smerter i mundhulen, Øsofagitis.
Hjerteinsufficiens.
Dehydrering, Hedeture.
Hudkløe, Hududslæt.
Amenoré.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Tromboflebitis.
Akut leukæmi.
Fotosensibilitet.
Conjunctivitis, Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, AV-blok, Ekg-forandringer, Kardiomyopati.
Forhøjet serum-urat.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (efter intravesikal administration), Anafylaktisk reaktion.
Oligospermi.
Meget sjældne (< 0,01%) Kredsløbskollaps.
Ikke kendt Pneumoni, Septisk shock, Tromboemboli.
Cellulitis.
Sepsis.

Patienten bør informeres om, at urinen kan blive rødfarvet i døgnet efter indgiften af epirubicin. 

Intravesikal indgift: Da kun en mindre del absorberes, er alvorlige systemiske reaktioner sjældne. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Stoffet hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift bindes stoffet hurtigt i vævene, hvorfor plasmakoncentrationen hurtigt aftager.
 • Passerer ikke intakt blod-hjernebarriere.
 • Metaboliseres i leveren. Nedsat leverfunktion resulterer i en langsommere udskillelse og dermed øget retention og kumulation i plasma og væv.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Ca. 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Udskilles med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af epirubicin bør der udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

  

Tilberedning 

Pulver til injektions- og infusionsvæske 

 • Hætteglas med 10 mg eller 50 mg opløses i hhv. 5 ml og 25 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration på 2 mg/ml.
 • Den rekonstituerede opløsning fortyndes i sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske før indgivelse.


Forligelighed ved infusion 

 • Gives i infusionsslangen (infusionstid 3-20 min.) med løbende isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Bemærk: Må ikke indgives sammen med heparin.

  

Holdbarhed 

Injektionsvæske, opløsning 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

  

Pulver til injektions- og infusionsvæske 

 • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg
Andre:
Lactose : pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 065197
25 ml
867,70
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 065220
100 ml
3.416,50
(A) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg 161165
1 stk.
Udgået 08-10-2018
(A) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg 161176
1 stk.
Udgået 08-10-2018
 
 

Revisionsdato

2017-11-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...