Nutriflex® Peri

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning i tokammerpose. 1 tokammerpose indeholder 400 ml eller 800 ml aminosyreopløsning med elektrolytter henholdsvis 600 ml eller 1.200 ml glucoseopløsning med elektrolytter. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, sædvanligvis 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central eller perifer vene.
 • Maksimal infusionshastighed 2 ml/kg legemsvægt/time.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat nyre- og leverfunktion
 • Svær hyperglykæmi
 • Akutte shocktilstande
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtig dosering til patienter med nedsat lever- og nyrefunktion.
 • Plasma-kalium kontrolleres ved nedsat nyrefunktion.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Kvalme, kulderystelser og hypertermi, især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Elektrolytterne bidrager til elektrolytbalancen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucoseoverskud udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose
Volumen 1.000 ml 2.000 ml
Glucose 80 g 160 g
Aminosyrer 40 g 80 g
Acetat 19,5 mmol 39 mmol
Calcium 2,5 mmol 5 mmol
Chlorid 31,6 mmol 63,2 mmol
Kalium 15 mmol 30 mmol
Magnesium 2,5 mmol 5 mmol
Natrium 27 mmol 54 mmol
Phosphat 5,7 mmol 11,4 mmol
Totalt kvælstofindhold 5,7 g 11,4 g
Energi total 2.010 kJ
(480 kcal)
4.020 kJ
(960 kcal)
Øvrige oplysninger
Osmolaritet 900 mosmol/l 900 mosmol/l
pH 4,8-6 4,8-6
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
Soluvit® 1 htgl 1 htgl
Cernevit 1 htgl 1 htgl
Kalium + Natrium 158 mmol 316 mmol
Calcium* 3,5 mmol 7 mmol
Magnesium 6 mmol 12 mmol
Phosphat** 14,3 mmol 28,6 mmol
* som calciumgluconat opl. 10%
** som natriumglycerolphosphat (Glycophos)

For klargøring af infusionsvæske, henvises der til medfølgende brugsvejledning. 


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke tilsættes andre end de anførte ernæringsopløsninger.
 • ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, men kan i specielle tilfælde opbevares 7 dage ved stuetemperatur eller 14 dage ved 2-8°C (inkl. infusionstid). 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 012634
5 x 1000 ml
895,95
(B) infusionsvæske, opløsning 012696
5 x 2000 ml
1.822,40
 
 

Revisionsdato

2019-01-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...