Nutriflex® Plus

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning i tokammerpose. 1 tokammerpose indeholder 400 ml eller 800 ml aminosyreopløsning henholdsvis 600 ml eller 1.200 ml glucoseopløsning. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, sædvanligvis 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.
 • Maksimal infusionshastighed 2 ml/kg legemsvægt/time.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat nyre- og leverfunktion
 • Svær hyperglykæmi
 • Hyperkaliæmi
 • Akutte shocktilstande
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtig dosering til patienter med nedsat lever- og nyrefunktion.
 • Plasma-kalium kontrolleres ved nedsat nyrefunktion.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Kvalme, kulderystelser og hypertermi, især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucoseoverskud udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose
Volumen 1.000 ml 2.000 ml
Glucose 150 g 300 g
Aminosyrer 48 g 96 g
Acetat 22,9 mmol 45,8 mmol
Calcium 3,6 mmol 7,2 mmol
Chlorid 35,5 mmol 72 mmol
Kalium 25 mmol 50 mmol
Magnesium 5,7 mmol 11,4 mmol
Natrium 37,2 mmol 74,4 mmol
Phosphat 20 mmol 40 mmol
Totalt kvælstofindhold 6,8 g 13,6 g
Energi total 3.310 kJ
(790 kcal)
6.620 kJ
(1.580 kcal)
Øvrige oplysninger
Osmolaritet 1.400 mosmol/l 1.400 mosmol/l
pH 4,8-6 4,8-6
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
Soluvit® 1 htgl 1 htgl
Cernevit 1 htgl 1 htgl
Kalium + Natrium 138 mmol 276 mmol
Calcium* 2,4 mmol 4,8 mmol
Magnesium 4,3 mmol 8,6 mmol
* som calciumgluconat opl. 10%

For klargøring af infusionsvæsken, henvises der til medfølgende brugsvejledning. 


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke tilsættes andre end de anførte ernæringsopløsninger.
 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, men kan i specielle tilfælde opbevares 7 dage ved stuetemperatur eller 14 dage ved 2-8°C (inkl. infusionstid). 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 012656
5 x 1000 ml
966,60
(B) infusionsvæske, opløsning 012655
5 x 2000 ml
1.915,10
 
 

Revisionsdato

2018-10-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...