Nutriflex® Special

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning i tokammerpose. 1 tokammerpose indeholder 500 ml eller 750 ml aminosyreopløsning henholdsvis 500 ml eller 750 ml glucoseopløsning. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, sædvanligvis 25 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.
 • Maksimal infusionshastighed 1,4 ml/kg legemsvægt/time.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat nyre- og leverfunktion
 • Svær hyperglykæmi
 • Hyperkaliæmi
 • Akutte shocktilstande
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtig dosering til patienter med nedsat lever- og nyrefunktion.
 • Plasma-kalium kontrolleres ved nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger

Kvalme, kulderystelser og hypertermi, især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 50 ml væske pr. 6 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalisering, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucoseoverskud udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose
Volumen 1.000 ml 1.500 ml
Glucose 240 g 360 g
Aminosyrer 70 g 105 g
Acetat 22 mmol 33 mmol
Calcium 4,1 mmol 6,2 mmol
Chlorid 49,5 mmol 74,3 mmol
Kalium 25,7 mmol 38,6 mmol
Magnesium 5 mmol 7,5 mmol
Natrium 40,5 mmol 60,8 mmol
Phosphat 14,7 mmol 22,1 mmol
Totalt kvælstofindhold 10 g 15 g
Energi total 5.190 kJ
(1.240 kcal)
7.785 kJ
(1.860 kcal)
Øvrige oplysninger
Osmolaritet 2.100 mosmol/l 2.100 mosmol/l
pH 4,8-6 4,8-6
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
Soluvit® 1 htgl 1 htgl
Cernevit 1 htgl 1 htgl
Kalium + Natrium 134 mmol 201 mmol
Calcium* 1,9 mmol 2,8 mmol
Magnesium 5 mmol 7,5 mmol
Phosphat** 5,3 mmol 7,9 mmol
* som calciumgluconat opl. 10%
** som natriumglycerolphosphat (Glycophos)

For klargøring af infusionsvæske, henvises der til medfølgende brugsvejledning. 


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke tilsættes andre end de anførte ernæringsopløsninger.
 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen.


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, men kan i specielle tilfælde opbevares 7 dage ved stuetemperatur eller 14 dage i køleskab (2-8°C), inkl. infusionstid. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 012810
5 x 1000 ml
1.034,35
(B) infusionsvæske, opløsning 012821
5 x 1500 ml
1.542,45
 
 

Revisionsdato

2016-08-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...