Nutriflex® Special

Udgået: 27.01.2020
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning i tokammerpose. 1 tokammerpose indeholder 500 ml eller 750 ml aminosyreopløsning med elektrolytter henholdsvis 500 ml eller 750 ml glucoseopløsning med elektrolytter. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, sædvanligvis 25 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.
 • Maksimal infusionshastighed 1,4 ml/kg legemsvægt/time.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær hyperglykæmi
 • Hyperkaliæmi
 • Akutte shocktilstande
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium.

Forsigtighedsregler

 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Kvalme, kulderystelser og hypertermi, især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Elektrolytterne bidrager til elektrolytbalancen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært ved glukoneogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose  

Volumen 

1.000 ml 

1.500 ml 

Glucose 

240 g 

360 g 

Aminosyrer 

70 g 

105 g 

Acetat 

22 mmol 

33 mmol 

Calcium 

4,1 mmol 

6,2 mmol 

Chlorid 

49,5 mmol 

74,3 mmol 

Kalium 

25,7 mmol 

38,6 mmol 

Magnesium 

5 mmol 

7,5 mmol 

Natrium 

40,5 mmol 

60,8 mmol 

Phosphat 

14,7 mmol 

22,1 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

10 g 

15 g 

Energi total 

5.190 kJ
(1.240 kcal) 

7.785 kJ
(1.860 kcal) 

Øvrige oplysninger 

Osmolaritet 

2.100 mosmol/l 

2.100 mosmol/l 

pH 

4,8-6 

4,8-6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Soluvit® 

1 htgl 

1 htgl 

Cernevit 

1 htgl 

1 htgl 

Kalium + Natrium 

134 mmol 

201 mmol 

Calcium* 

1,9 mmol 

2,8 mmol 

Magnesium 

5 mmol 

7,5 mmol 

Phosphat** 

5,3 mmol 

7,9 mmol 

* som calciumgluconat opl. 10%
** som natriumglycerolphosphat (Glycophos) 

 

Håndtering

For klargøring af infusionsvæske, henvises der til medfølgende brugsvejledning. 


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke tilsættes andre end de anførte ernæringsopløsninger.
 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen.

Holdbarhed

 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, men kan i specielle tilfælde opbevares 7 dage ved stuetemperatur eller 14 dage i køleskab (2-8°C), inkl. infusionstid.
 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 012810
5 x 1000 ml
Udgået 27-01-2020
(B) infusionsvæske, opløsning 012821
5 x 1500 ml
Udgået 27-01-2020

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

17.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...