Tilcitin

Udgået: 17.12.2018
M01AC02
 
 

Anvendelsesområder

 • Reumatiske sygdomme, specielt inflammatoriske lidelser.
 • Smerter efter tandekstraktion
 • Primær dysmenoré.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg tenoxicam. 

Doseringsforslag

Reumatiske sygdomme 

20 mg 1 gang dgl. Ved langtidsbehandling kan dosis evt. nedsættes til 10 mg 1 gang dgl. 


Primær dysmenoré og smerter efter tandekstraktion 

20-40 mg 1 gang dgl. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Sværere hjerte- og leverinsufficiens
 • Svær hypertension, Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID
 • Alvorlig nyreinsufficiens (GFR < 30 ml/ min.).

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne
 • Samtidig antikoagulationsbehandling.

  

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering Overdosering.
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer Udvikling af mavesår.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Pyrosis.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning, Stomatitis.
Ødemer.
Erytem.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal perforation, Hepatitis.
Hjerteinsufficiens, Hypertension, Vasculitis.
Agranulocytose, Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni, Trombocytopenisk purpura.
Depression, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier, Somnolens.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Pancreatitis.
Ikke kendt Hallucinationer.
Infertilitet  (kvinder), Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Nyresvigt.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 70 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2,5 timer, længst efter samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres i udstrakt grad i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 70 timer, men udviser betydelig individuel variation.
 • Ca. 0,5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 079006
60 stk. (blister)
Udgået 17-12-2018

Substitution

filmovertrukne tabletter 20 mg
Tilcotil (Parallelimport), Tenoxicam, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...