Valaciclovir "Bluefish"

J05AB11
 
 

Anvendelsesområder

 • Herpes zoster
 • Herpes simplex virus (HSV):
  • Behandling og profylakse af HSV-infektioner i hud og slimhinder, herunder initial og recidiverende genital herpes
  • Behandling og profylakse mod okulære HSV- infektioner.
 • Profylakse mod Cytomegalovirus (CMV)-infektion og CMV-sygdom efter organtransplantation.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg valaciclovir (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Herpes zoster 

 • Voksne
  • 1.000 mg 3 gange dgl. i 7 dage.
  • Hos immunsvækkede mindst 7 dage og indtil 2 dage efter skorpedannelse.
 • Nedsat nyrefunktion
  • GFR 30-49 ml/min. 1.000 mg 2 gange dgl.
  • GFR 10-29 ml/min. 1.000 mg 1 gang dgl.
  • GFR ≤ 10 ml/min. 500 mg 1 gang dgl.

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 • Bemærk:
  • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.
  • Hos immunkompetente anbefales sædvanligvis ikke behandling, hvis der er gået mere end 3 døgn fra udbrud af zoster udslæt.
  • Hos immunsvækkede anbefales behandling uanset varighed, hvis der ikke er skorpedannelse af elementer.

  

HSV-infektion i hud og slimhinder 

 • Voksne og børn > 12 år
  • Immunkompetente
   • 500 mg 2 gange dgl. i 5 dage.
  • Immuninkompetente
   • 1.000 mg 2 gange dgl. i 5 dage.
  • Ved initial episode af HSV-infektion forlænges behandlingstiden til 10 dage.
  • Hos immunkompetente med recidiverende herpes labialis kan behandles med kort regime 2.000 mg 2 gange dgl. i 1 dag.
  • Nedsat nyrefunktion
   • GFR 30-49 ml/min
    • Herpes labialis. 1.000 mg 2 gange dgl.
   • GFR < 30 ml/min.
    • Dosering 1 gang dgl.
    • Herpes labialis. 500 mg 2 gange dgl.
   • GFR ≤ 10 ml/min.
    • Herpes labialis. 500 mg som engangsdosis.

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

  

  

Profylakse mod recidiverende HSV-infektion 

 • Immunkompetente
  • 500 mg 1 gang dgl. eller 250 mg 2 gange dgl.
 • Immuninkompetente
  • 500 mg 2 gange dgl.
 • Nedsat nyrefunktion
  • GFR < 30 ml/min. Halv dosis.

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

  

  

Profylakse mod Cytomegalovirus CMV-infektion og -sygdom 

 • Voksne og børn > 12 år 
  • 2.000 mg 4 gange dgl.
  • Behandlingen indledes så tidligt som muligt efter transplantationen. 
  • Behandlingsvarighed sædvanligvis 90 dage.
 • Nedsat nyrefunktion
  • GFR 50-75 ml/min. 1.500 mg 4 gange dgl.
  • GFR 25-50 ml/min. 1.500 mg 3 gange dgl.
  • GFR 10-25 ml/min. 1.500 mg 2 gange dgl.
  • GFR < 10 ml/min. 1.500 mg 1 gang dgl.

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

  

Bemærk: 

 • Det er vigtigt med tilstrækkelig væskeindtagelse under behandlingen pga. risiko for udfældning af aciclovir-krystaller i nyrerne, ligesom der skal udvises forsigtighed ved samtidig administraion af nefrotoksiske lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni, Trombocytopeni.
Bevidsthedssvækkelse, Hallucinationer, Konfusion.
Fotosensibilitet.
Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Ataksi, Delirium, Encefalopati, Koma, Kramper, Psykose.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Nyresvigt.

Interaktioner

 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.
 • Der er mulighed for interaktion med andre lægemidler, der kompetitivt hæmmer den aktive tubulære sekretion (fx tenofovir).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Valaciclovir er en prodrug til aciclovir. For valaciclovir er der data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For aciclovir er der data for ca. 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Valaciclovir er en L-valinester af aciclovir,
 • Valaciclovir metaboliseres hurtigt og næsten fuldstændigt til aciclovir og valin.
 • Aciclovir er en syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes virus og varicellazoster virus, idet:
  • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
  • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
  • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • Valaciclovir er en prodrug af aciclovir, som frigøres ved enzymatisk hydrolyse i leveren. 
 • Biotilgængelighed af aciclovir efter administration af valaciclovir ca. 55%.
 • Maksimal plasmakoncentration af aciclovir nås efter 1-2 timer. 
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne som aciclovir og metabolitten 9-carboxymethoxymethylguanin (CMMG).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 152653
10 stk. (blister)
75,30 45,17
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 152664
30 stk. (blister)
268,75 53,75
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 152687
90 stk. (blister)
598,00 39,87

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Amneal" Amneal Nordic, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Mylan" Mylan, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Orion" Orion Pharma, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Sandoz" Sandoz, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Teva" TEVA, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
V, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 18
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...