Vigamox®

S01AE07
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af moxifloxacinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg moxifloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

  • Initialt. 1 dråbe i det afficerede øje 3 gange dgl. i maksimalt 8 dage.
  • Ses ingen bedring efter 5 dages behandling, bør diagnosen og/eller behandlingen revurderes.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne.
  • Allergi over for fluorquinoloner.

Forsigtighedsregler

Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Øjenirritation, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Keratitis, Konjunktival blødning, Okulær hyperæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Anæmi.
Paræstesier.
Conjunctivitis, Corneal abrasio, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (bl. a. nedsat skarpsyn).
Ikke kendt Dyspnø.
Svimmelhed.
Erytem, Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet.
Allergiske reaktioner i øjet, Corneal ulceration, Endophthalmitis, Forhøjet intraokulært tryk, Korneal uklarhed, Korneale infiltrater.

Alvorlige hud- og slimhindereaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom, er i meget sjældne tilfælde beskrevet ved lokal anvendelse af fluorquinoloner. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)

Farmakokinetik

Absorberes i meget ringe grad efter lokal applikation. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 055164
5 ml
104,75
 
 

Revisionsdato

2017-10-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...