Zoladex LA

L02AE03
 
 

Syntetisk analog til "gonadotropin releasing hormone" (GnRH). Polypeptid. 

Anvendelsesområder

 • Prostatacancer
 • Mammacancer hos præmenopausale kvinder, hvor menopause er nødvendig
 • Endometriose
 • Forbehandling af uterine fibromer i tilfælde, hvor en midlertidig reduktion af disse er ønskelig
 • Forbehandling af endometriet før ablation
 • In vitro-fertilisering (IVF), hvor der ønskes nedregulering af hypofysen som forberedelse til ovariel stimulation.

  

Goserelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Implantat i injektionssprøjter. 1 implantat indeholder 10,8 mg goserelinacetat. 

Doseringsforslag

 • Implantat 3,6 mg injiceres s.c. på abdomen hver 28. dag
 • Implantat 10,8 mg injiceres s.c. på abdomen hver 3. måned.

  

Bemærk: 

 • Endometriose behandles i højst 6 mdr. pga. risiko for knogledemineralisering, se dog bivirkninger.
 • Der er risiko for skader på indstiksstedet, og især patienter med lavt BMI og patienter i antikoagulationsbehandling skal monitoreres for symptomer på abdominal blødning.

Forsigtighedsregler

 • Kan nedsætte glucosetolerancen
 • Anvendes med forsigtighed ved diabetes
 • Blodsukker monitoreres under behandling
 • Tidligere QT-forlængelse eller risiko herfor.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Hedeture, Mammahypotrofi.
Øget svedtendens.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido, Vaginal tørhed.
Almindelige (1-10%) Vægtøgning.
Blodtryksændringer, Hjerteinsufficiens  (mænd), Myokardieinfarkt  (mænd).
Gynækomasti.
Artralgi, Osteoporose.
Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hovedpine, Humørforstyrrelser, Paræstesier, Søvnforstyrrelser.
Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Tromboflebitis.
Hypofysenekrose, Hypofysetumor.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.

Bivirkninger i øvrigt: 

  

 • Kvinder: Ved anvendelse i mere end 6 mdr. kan forekomme væsentlig knogledemineralisering (osteoporose), som kan modvirkes ved samtidig indgift af estradiol 2-4 mg dgl. eller lavdosis kombination med østrogen og gestagen. Tilbagetrækningsblødning kan forekomme i de første få uger af behandlingen og gennembrudsblødning senere i behandlingen.
 • Mænd: Initialt forbigående forhøjelse af serum-testosteron samt evt. midlertidig stigning i forekomsten af knoglesmerter, evt. forværring i ureterobstruktion eller rygmarvskompression som følge af forbigående vækststimulation af primær tumor eller metastaser. Dette kan modvirkes med et antiandrogen i indledningsfasen.

Interaktioner

Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika.  

Graviditet

Må ikke anvendes.
Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af goserelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Goserelin er en GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end det naturlige hormon.

Farmakokinetik

 • Efter subkutan injektion af et implantat 3,6 mg frigøres goserelin kontinuerligt over 28 dage.
 • Stoffet er umåleligt i plasma indtil 11. dag efter første depotindgift. Herefter stiger plasmakoncentrationen til et maksimum omkring 15.-18. dag.
 • Ved gentagen indgift af implantater forbliver plasmakoncentrationen målelig over hele perioden, stadig med maksimum på 15.-18. dag, hvorefter den falder. Ved den anbefalede dosering vil plasmakoncentrationen være tilstrækkelig til optimal LH- og testosteron-/estradiolsuppression.
 • Eliminationen sker overvejende renalt, dog metaboliseres goserelin formentligt i et vist omfang i leveren.
 • Plasmahalveringstiden ved normal nyrefunktion er ca. 4 timer, noget længere (op til 12 timer) ved stærkt nedsat nyrefunktion.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) implantat, inj.sprøjte 10,8 mg  (2care4) 492807
1 stk. (blister)
4.435,00 52,97

Substitution

implantat, inj.sprøjte 10,8 mg
Zoladex AstraZeneca, Goserelin, implantat, inj.sprøjte 10,8 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-03-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...