Florinef®

H02AA02
 
 
Mineralokortikoid med glukokortikoidvirkning.

Anvendelsesområder

 • Primær binyrebarkinsufficiens
 • Adrenogenitalt syndrom.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,1 mg (delekærv) fludrocortisonacetat. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,05-0,3 mg dgl. under kontrol af plasma-natrium og -kalium. 

Børn. Primær binyrebarkinsufficiens. 0,1-0,15 mg/m2/døgn fordelt på 2 doser. Adrenogenitalt syndrom. Ca. 0,15 mg/m2/døgn. 

Forsigtighedsregler

 • Ubehandlet hjerteinsufficiens, på grund af den stærke mineralokortikoide effekt.
 • Regelmæssig kontrol af:
  • Elektrolytter
  • Vægt
  • Blodtryk
  • Ødemtendens.
 • I sædvanlig dosering er glukokortikoideffekten beskeden (0,1 mg fludrocortisonacetat svarer til effekten af 1,5 mg hydrocortison)

Bivirkninger

Glukokortikoidbivirkninger ses sædvanligvis ikke, når fludrocortison anvendes i rekommanderede doser. 

Almindelige (1-10%) Hjerteinsufficiens, Hypertension, Kardiomegali, Trombose, Ødemer.
Hypokaliæmi.
Muskelsvaghed.
Meget sjældne (< 0,01%) Hallucinationer, Kramper, Synkope.
Ikke kendt Sløret syn.

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

 • CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, itraconazol) kan øge koncentrationen af kortikosteroider, mens CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) kan nedsætter koncentrationen.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved kombination med ciclosporin kan der forekomme øget effekt af begge midler.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen ved samtidig indgift af:
 • Det kan være nødvendigt, at opjustere dosis af antidiabetika.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. Øget monitorering af patienten anbefales.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Mineralokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Syntetisk steroid med meget høj mineralokortikoid effekt (125 gange større end hydrokortison) og høj glukokortikoid effekt (15 gange større end hydrokortison). Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt. 

Virkningsvarighed 1-2 døgn. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid 3,5 timer.
 • Virkningsvarighed 1-2 døgn.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). Kan opbevares i op til 30 dage ved 25ºC og bør så ikke returneres til køleskab.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 0,1 mg (kan dosisdisp.) 569060
100 stk.
165,60 1,66

Foto og identifikation

Tabletter  0,1 mg

Præg:
FT01
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 6,4
tabletter 0,1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...