Aciclovir "2care4"

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg, 400 mg eller 800 mg aciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes simplex virus-infektioner 

 • Akut behandling
  • Voksne og børn > 2 år. 800 mg 3 gange dgl. i 2 dage eller 200 mg 5 gange dgl. i 5 dage.
  • Børn 0-2 år. Halv voksendosis. 
 • Langtidsbehandling
  • Voksne. 800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser. Evt. dosisreduktion til 400-600 mg i døgnet kan forsøges.
  • Pause i behandlingen bør indgå hver 6.-12. måned for observation for evt. forandringer i sygdommens forløb.
 • Profylaktisk behandling
  • Immuninkompetente
   • Voksne og børn > 2 år. 200 mg 4 gange dgl.
   • Børn 0-2 år. Halv voksendosis.
  • Hos svært immuninkompetente voksne eller hos patienter med forringet intestinal absorption kan enkeltdosis øges til det dobbelte.
  • Alternativt kan i.v. dosering eller valaciclovirbehandling overvejes.
 • Nedsat nyrefunktion
  • Voksne og børn > 2 år
   • GFR < 10 ml/min. 200 mg 2 gange dgl. med et interval på 12 timer.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 


Herpes zoster og variceller  

 • Voksne. 800 mg 5 gange dgl. i 7 dage.
 • Børn. Dosis beregnes som 20 mg/kg legemsvægt (dog højst 800 mg) 4 gange dgl. i 5 dage.
  • Børn > 6 år. 800 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
  • Børn 2-6 år. 400 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
  • Børn 0-2 år. 200 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
 • Nedsat nyrefunktion
  • Voksne og børn > 2 år
   • GFR 10-25 ml/min. 800 mg 3 gange dgl. med et interval på 8 timer.
   • GFR < 10 ml/min. 800 mg 2 gange dgl. med et interval på 12 timer.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 • Bemærk:
  • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Forsigtighedsregler

Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Fotosensibilitet, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hårtab.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Dysartri, Encefalopati, Hallucinationer, Koma, Konfusion, Kramper, Psykose, Somnolens, Tremor.
Nyresvigt.

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Aciclovir er en syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes virus og varicellazoster virus, idet:
  • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
  • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
  • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • 15-20% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Pga. den lave biotilgængelighed, der aftager med stigende enkeltdosis, kan der forventes store individuelle variationer i den maksimale plasmakoncentration, som nås efter ca. 2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren. Koncentration i cerebrospinalvæske ca. 50% af plasmakoncentrationen.
 • Passerer til fx spyt og vaginalsekret, hvor koncentrationen er identisk med plasmakoncentrationen.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer, længere ved nedsat nyrefunktion (op til ca. 20 timer ved anuri), under hæmodialyse ca. 6 timer.
 • Ca. 80% udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne. Hos neonatale er den renale udskillelseshastighed nedsat.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 082170
25 stk. (blister)
Udgået 22-10-2018
(B) tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 082181
100 stk. (blister)
154,00 30,80
(B) tabletter 400 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 092799
56 stk. (blister)
190,45 34,01
(B) tabletter 400 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 082192
70 stk. (blister)
238,45 34,06
(B) tabletter 800 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 082158
35 stk. (blister)
75,00 10,71
(B) tabletter 800 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 584575
50 stk. (blister)
185,00 18,50
(B) tabletter 800 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 134204
100 stk. (blister)
221,00 11,05

Substitution

tabletter 200 mg
Aciclodan STADA Nordic, Aciclovir, tabletter 200 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 200 mg
Aciclovir "Alternova" Alternova, Aciclovir, tabletter 200 mg
 
tabletter 400 mg
Aciclodan STADA Nordic, Aciclovir, tabletter 400 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 400 mg
 
tabletter 800 mg
Aciclodan STADA Nordic, Aciclovir, tabletter 800 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 800 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  200 mg  (2care4)

Præg:
ACV, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 12,6
tabletter 200 mg
 
 
 

Tabletter  400 mg  (2care4)

Præg:
ACV, 400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 14,8
tabletter 400 mg
 
 
 

Tabletter  800 mg  (2care4)

Præg:
ACV, 800
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,6 x 20,7
tabletter 800 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...