Citrafleet

A06AB58
 
 

Tarmudrensende middel til oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

Tarmtømning før: 

 • Koloskopi
 • Røntgenundersøgelse
 • Andre diagnostiske procedurer.

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 brev indeholder 11,0 g citronsyre, 3,5 g magnesiumoxid, let og 10 mg natriumpicosulfat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 opløst brev om morgenen dagen før proceduren.
 • 1 opløst brev 6-8 timer senere.
 • Sidste dosis bør indtages 4-12 timer inden undersøgelsen, afhængig af lokal procedure.

  

Bemærk: 

 • Der bør indtages ca. 250 ml vand eller anden klar væske pr. time, så længe udrensningen foregår.
 • Tarmudrensningen bør ikke overstige 24 timer.

Kontraindikationer

 • Alvorligt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min) pga. risiko for magnesiumforgiftning
 • Rhabdomyolyse
 • Hjerteinsufficiens
 • Svær dehydrering
 • Hypermagnesiæmi
 • Ventrikelretention
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær aktiv Crohns sygdom eller colitis ulcerosa
 • Toksisk megacolon
 • Ileus
 • Ascites
 • Akutte abdominalkirurgiske tilstande.

Forsigtighedsregler

 • Forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen
 • Hjertesygdom
 • Hypotension
 • Dehydrering
 • Gastro-intestinal obstruktion og svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Nyligt gennemgået gastro-intestinal kirurgi
 • Samtidig behandling med diuretika
 • Samtidig anvendelse af NSAID eller lægemidler, som kan inducere Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).
 • Behandlingen kan ændre absorptionen af anden oral medicin.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter.
Almindelige (1-10%) Træthed, Tørst.
Kvalme, Mundtørhed.
Hovedpine, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Svimmelhed.
Ikke kendt Hyponatriæmi.
Epileptisk anfald, Konfusion, Kramper.
Purpura.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Interaktioner

Absorptionen af oralt indtagne lægemidler, fx p-piller, kan blive forsinket eller forhindret. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er lav. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge.

Forgiftning

Magnesium: 

 

Magnesiumforgiftning ses primært efter overdosis af laksantia: Hæmmet neuromuskulær overledning, respirationsdepression, CNS-depression, hypotension, bradykardi og hæmmet kardial overledning. 
Toksisk dosis er variabel og afhænger bl.a. af nyrefunktion. Tegn på hypermagnesiæmi kan ses ved S-magnesium > 2 mmol/l.
Behandling: Magnesium bindes ikke til aktivt kul. I.v. calcium og hæmodialyse ved alvorlig forgiftning. 

 

Natriumpicosulfat: 

 

Initialt dehydrering med tab af kalium og andre elektrolytter. Ved kronisk overdosering hypokaliæmi med metabolisk alkalose samt nyresten. 

 

Beskadigelse af nyretubuli er rapporteret ved kronisk misbrug af laksantia. 

Farmakodynamik

Natriumpicosulfat: 

 • Natriumpicosulfat omdannes af bakterielle enzymer i colon til den aktive metabolit, diphenol.
 • Tarmperistatikken øges ved, at diphenol virker direkte stimulerende på slimhinden i colon.

  

Magnesiumcitrat 

 • Virker som osmotisk laksantia ved at blødgøre fæces.

Farmakokinetik

 • Absorberes ikke i påviselige mængder.
 • Virkningen indtræder sædvanligvis efter 3-12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af oral opløsning 

 • Indholdet i 1 brev opløses i ca. 150 ml koldt postevand under omrøring i 2-3 minutter.
 • Brugsfærdig opløsning er uklar. 

    

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning bør anvendes umiddelbart

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) pulver til oral opløsning, breve 0,01g+3,5g+10,97g 111678
2 stk.
204,95
 
 

Revisionsdato

2018-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...