Betnovate

D07AC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Atopisk dermatit (herunder infantil atopisk dermatit).
 • Nummular dermatit (discoid eksem).
 • Prurigo nodularis.
 • Lichen simplex chronicus (neurodermatit) og lichen planus.
 • Seborroisk dermatit.
 • Irritativt kontakteksem eller allergisk kontaktdermatit.
 • Discoid lupus erythematosus.
 • Tillæg til systemisk steroidbehandling ved generaliseret erythroderma.
 • Reaktioner på insektbid.
 • Miliaria (varmeknopper).
 • Psoriasis (med undtagelse af meget udbredt plaquepsoriasis).

 

Bemærk: 

 • Creme anvendes til tørre eller væskende hudpartier.

Dispenseringsform

Creme 0,1%. 1 g indeholder betamethasonvalerat svarende til 1 mg betamethason. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 4 uger.
 • Efter hver påføring bør der gå tilstrækkelig tid til at cremen er absorberet, inden der påføres et blødgørende middel.
 • Ved særlig resistente læsioner, som ved fortykket plaquepsoriasis på albuer og knæ kan virkningen af betamethasonvalerat øges, hvis nødvendigt, ved at anvende en okklusiv forbinding.
 • Efter bedring er konstateret, nedsættes hyppigheden af behandlingen, eller der skiftes til et mindre stærktvirkende præparat.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt og bør ikke seponeres brat, da der kan forekomme recidiv af hudlidelsen.
 • Hvis tilstanden forværres eller ikke bedres inden for 2-4 uger, skal behandlingen og diagnosen revurderes.

 

Bemærk: 

Manglende erfaring vedr. behandling af børn. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale-, bakterielle- eller svampeforårsaget infektioner (fx herpes simplex og varicella), medmindre infektionen behandles samtidig. 
 • Hudkløe (inkl. perianal og genital pruritus) uden inflammation.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet.
 • Må ikke anvendes på øjenlågene på grund af risikoen for okular toksicitet.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i huden, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperkorticisme*.
Alopeci.
Allergiske reaktioner.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

 • Kortikoider i store doser (systemisk) kan nedsætte sulfonylurinstoffers hypoglykæmiske virkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Topikale kortikosteroider har antiinflammatoriske, antipruritiske og karsammentrækkende egenskaber via flere mekanismer, bl.a.: 

 • nedsætter de densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Glukokortikoid penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1 mg/g  (2care4) 084267
100 g
105,00
(B) creme 1 mg/g  (Orifarm) 529806
100 g
105,00

Substitution

creme 1 mg/g
Betnovat GSK Pharma, Betamethason-17-valerat, creme 1 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...