Robinul®

A03AB02
 
 
Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom.

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af kolinerge virkninger ved anæstesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 0,2 mg glycopyrroniumbromid. 

Doseringsforslag

Præanæstetisk medicinering 

Voksne. 4-5 mikrogram/kg legemsvægt, højst 400 mikrogram.  

Børn. 4-8 mikrogram/kg legemsvægt, højst 200 mikrogram.  

 

Gives som i.m. injektion ca. 1 time før anæstesi eller som i.v. injektion umiddelbart før anæstesiindledning. Ved peroperativ medikation kan den intravenøse indgift gentages efter behov. 

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom
 • Prostatahyperplasi
 • Blæreatoni
 • Hjertesygdomme
 • Takykardi
 • Kardiainsufficiens
 • Ikke-kongenit pylorusstenose
 • Forsinket ventrikeltømning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Takykardi, Ventrikulære arytmier.
Døsighed.
Urinretention.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Allergiske reaktioner, Angioødem.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Glycopyrron har en kort halveringstid og absorberes dårligt fra tarmen. Det er ikke sandsynligt, at barnet ved amning vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

 • Symptomer på neuromuskulær blokade behandles med neostigmin.
 • I visse tilfælde forekommer lette cerebrale symptomer, pupildilatation, konfusion og excitation.
 • Da glycopyrron indeholder kvartært nitrogenatom, er overdoseringssymptomer perifere og ikke centrale.
 • Physostigmin er en tertiær amin og passerer blod-hjernebarrieren og kan derfor ikke anvendes ved overdosering med glycopyrron.

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist). 

Farmakokinetik

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Ca. 15% af den indgivne mængde udskilles med galden, resten gennem nyrerne, hovedsageligt som uomdannet substans.
 • Efter intravenøs og intramuskulær injektion er virkningsvarigheden ca. 4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 2-4. 

 

Håndtering
Forligelighed ved infusion:
 Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml 533489
10 x 1 ml
370,40 55,56
(B) injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml  (2care4) 389709
10 x 1 ml
358,00 53,70
(B) injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml  (Orifarm) 588302
10 x 1 ml
370,40 55,56
(B) injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml  (Paranova Danmark) 496714
10 x 1 ml
346,00 51,90
 
 

Revisionsdato

2018-10-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...