Propyltiouracil "Medic"

H03BA02
 
 
Antithyroidt middel. Thiouracilderivat.

Anvendelsesområder

 • Tyrotoksikose
 • Tyrotoksisk krise.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg (delekærv) propylthiouracil. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad. Som retningslinjer kan anføres: 

 • Meget svære tilfælde med truende tyrotoksisk krise.
  Op til 800 mg dgl. fordelt på 3 doser på grund af den korte halveringstid.
  Der aftrappes under månedlig kontrol til laveste vedligeholdelsesdosis i løbet af 1-3 måneder.
 • Lette tilfælde. Initialt 200-300 mg dgl.
  Vedligeholdelsesdosis. 50-100 mg dgl.
  I enkelte tilfælde kræves initialt meget store doser, især ved store strumaer og tilfælde med forudgående iodbehandling (op til 2 g dgl.).

 

Bemærk: 

 • Dosisreduktion kan være nødvendig ved nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • En struma kan vokse under behandlingen. Dette har især betydning ved intratorakal struma, og hvor en struma giver kompression af trachea.
 • Ved symptomer på agranulocytose (fx feber, pharyngitis, stomatitis) skal patienten ophøre med at tage midlet og søge læge. Hvis måling af leukocyttal og granulocyttal viser agranulocytose seponeres behandlingen.
 • Ved abnorm leverfunktion skal behandlingen seponeres. Patienten skal søge læge ved symptomer på leverpåvirkning (fx øvre abdominalsmerter, anoreksi, generel pruritus).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Leukopeni.
Artralgi  (ofte i proksimale fingerled).
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Neutropeni.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Leverpåvirkning*.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Trombocytopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Levercellenekrose.
Allergisk vasculitis, Interstitiel lungesygdom.
Lymfadenopati.
Forværret struma, Hypoproteinæmi.
Systemisk lupuslignende syndrom.
Nefritis.
Ototoksicitet.
Ikke kendt Hepatitis, Leverinsufficiens.
Paræstesier.
Alopeci.

* Icterus og hepatomegali er set. Leverpåvirkningen er reversibel ved seponering. 

 

De thiouracilrelaterede bivirkninger skønnes ikke dosisafhængige i samme grad som de imidazolrelaterede bivirkninger.  

Interaktioner

Effekten formindskes i udtalt grad, hvis patienterne i forvejen er behandlet med iod.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Behandling af gravide bør forestås af speciallæge i medicinsk endokrinologi. Der er kliniske data fra serielle observationer for mere end 4500 gravide eksponeret for propylthiouracil tidligt i graviditeten. I disse studier er der overordnet set ikke tegn på en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, selv om en mindre overhyppighed synes mulig. Et nyt dansk studie angiver dog en høj misdannelsesfrekvens på 8,0% blandt omkring 550 eksponerede. Opgørelsen af disse data er foretaget på en måde, som ikke tillader sammenligning med andre data i litteraturen, idet samtlige kodede misdannelser er talt med. Mild neonatal hypotyroidisme er beskrevet i nogle studier med en frekvens på omkring 10%. 

 

FDA og Det Amerikanske Thyroidea Specialeselskab (ATA) har udtalt væsentlige forbehold for anvendelse af propylthiouracil under graviditeten på baggrund af en meget sjælden risiko for svær leverpåvirkning. Efter medicin.dk’s opfattelse er denne vurdering ude af proportion med de faktuelle data. 

 

Se diskussion under Thiouracilderivater og imidazolderivater

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Antityroidt middel. Modvirker iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres. Hæmmer desuden kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Har tillige en hæmmende virkning på deiodering af levothyroxin til liothyronin i de perifere væv. 

Begyndende virkning indtræder efter få timer.  

 

Farmakokinetik

 • Ca. 80% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer.
 • Begyndende virkning indtræder efter få timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 468447
100 stk.
212,15 2,12

Foto og identifikation

Tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...