Ampicillin "PCD"

J01CA01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af ampicillinfølsomme bakterier, fx 

 • øvre og nedre luftvejsinfektioner
 • gastro-intestinale infektioner
 • ukompliceret gonoré, forårsaget af penicillinfølsomme stammer af N. gonorrhoeae
 • i.v. ved sepsis.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) ampicillin (som trihydrat). 

Pulver til injektionsvæske, opløsning . 1 hætteglas indeholder 1 g eller 2 g ampicillin (natriumsalt). 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 0,5-1 g 3-4 gange dgl.
 • Ukompliceret gonoré forårsaget af penicillinfølsomme stammer af N. gonorrhoeae. 3,5 g + 1 g probenecid som éngangsdosis.
 • Børn. 50-100 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.

 

Parenteralt 

 • Voksne. Sædvanligvis 0,5-1 g 4 gange dgl.
 • Børn. 50-100 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser.
 • Ved livstruende infektioner kan gives op til 12 g i døgnet til voksne og op til 300 mg/kg legemsvægt i døgnet til børn.

 

Ved nedsat nyrefunktion forlænges dosisintervallet: 

 • GFR 10-50 ml/min.: 1 dosis hver 6.-12. time.
 • GFR < 10 ml/min.: 1 dosis hver 12.-24. time.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pseudomembranøs colitis, Stomatitis.
Agranulocytose, Anæmi, Eosinofili, Trombocytopeni, Trombocytopenisk purpura.
Sjældne (0,01-0,1%) Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypersensitivitet.

Interaktioner

 • Ampicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • erythromycin
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Ampicillin kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af ampicillin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3739, 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1,5%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker baktericidt på:
  • Grampositive kokker: 
   • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
   • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
   • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
   • Enterococcus faecalis
   • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
   • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
  • Grampositive stave:
   • Listeria monocytogenes
   • Clostridium spp.
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium spp.
   • Actinomyces spp.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
  • Visse gramnegative stave:
   • Haemophilus influenzae
   • Proteus mirabilis
   • E. coli
   • Helicobacter pylori
   • Pasteurella spp.
   • Capnocytophaga spp.
  • Desuden:
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.

Farmakokinetik

 • Ampicillin er syrestabilt. 
 • Biotilgængelighed ca. 40%, og derfor foretrækkes amoxicillin og pivampicillin til oral behandling.
 • Absorptionsfraktionen nedsættes ved samtidig fødeindtagelse. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 2 timer efter oral administration og i løbet af 15-30 minutter efter parenteral indgivelse. 
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Terapeutisk plasmakoncentration på mindst 0,5 mikrogram/ml opretholdes i 3-4 timer. 
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.
 • Koncentration i urinen 150-1.000 mikrogram/ml. 
 • Udskilles også med galden, hvor koncentrationen kan blive 30-100 mikrogram/ml.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 9. 

 

Håndtering 

 • Tilberedning af injektionsvæske til i.m.indgivelse
  • 500 mg pulver opløses i 1,8 ml sterilt vand.
  • 1 g pulver opløses i 3,5 ml sterilt vand.
  • 2 g pulver opløses i 6,8 ml sterilt vand.
 • Tilberedning af injektionsvæske til i.v.indgivelse
  • 500 mg pulver opløses i 5 ml sterilt vand.
  • 1 g pulver opløses i 7,5 ml sterilt vand.
  • 2 g pulver opløses i 15 ml sterilt vand.
  • Skal gives som langsom i.v. injektion.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  • 2 g pulver opløses i 15 ml sterilt vand
  • Fortyndes derefter med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på højst 30 mg/ml.
 • Lokal anvendelse, fx intrapleuralt eller intraperitonealt
  • 2 g pulver opløses i 15 ml sterilt vand
  • aldrig anvendes intratekalt.


Forligelighed ved infusion 

Pga. dårlig holdbarhed i surt eller basisk miljø og uforligelighed med en række farmaka bør ampicillin ikke blandes med andre farmaka eller sættes til andre infusionsvæsker undtagen efter nærmere anvisning. 


Holdbarhed 

Brugsfærdige injektionsvæsker skal administreres i løbet af 1 time efter tilberedning. 

 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (PharmaCoDane) 090206
24 stk.
196,95 32,83
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 1 g  (PharmaCoDane) 175689
1 stk.
73,65 147,30
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 2 g  (PharmaCoDane) 482114
1 stk.
115,65 115,65

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,7 x 17,1
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3739 Czeizel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT et al A population-based case-control teratologic study of ampicillin treatment during pregnancy Am J Obstet Gynecol 2001 185(1) 140-7 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=11483918

 
 

Revisionsdato

2016-04-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...