Keflex®

J01DB01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af cefalexinfølsomme bakterier. 

 

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) cefalexin (som monohydrat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 250-500(-1.000) mg 3-4 gange dgl.
 • Børn. 25-50 (-100) mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Gonoré. 3 g + 1 g probenecid som enkeltdosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-10 ml/min:

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svær overfølsomhed for cefalosporiner og penicilliner (sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi. 

Forsigtighedsregler

 • Svære overfølsomhedsreaktioner på andre β-lactamantibiotika, selvom risiko for krydsallergi er beskeden.
 • Monitorering for hudreaktioner under behandlingen. I tilfælde af akut generaliseret eksantematøs pustulose seponeres cefalexin. Patienten bør informeres om at kontakte en læge ved tegn og symptomer på akut generaliseret eksantematøs pustulose.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pseudomembranøs colitis.
Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artritis.
Agitation, Hallucinationer, Konfusion.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose*, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Interstitiel nefritis.

* Akut generaliseret eksantematøs pustulose ses oftest i løbet af den første behandlingsuge, se Forsigtighedsregler vedr. seponering. 

Interaktioner

 • Cefalexins baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som chloramphenicol, erythromycin og tetracyclin og potenseres in vitro af aminoglykosider og polymyxin.
 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefalexin. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefalexins nefrotoksicitet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.500 1. trimester-eksponerede. Hyppigheden af medfødte misdannelser har været observeret marginalt øget til ca. 4,9%; men disse observationer er formentlig et resultat af confounding by indication, og internationalt er konsensus, at dette lægemiddel er sikkert at anvende under graviditet. Langt de fleste data er fra det Amerikanske Medicaid system og sekundært refereret i Briggs.  

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Mild diarré hos barnet er beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese.
 • Følsomme bakterier, som er under påvirkning af cefalexin, fortsætter deres vækst i længden, men de kan ikke dele sig og vokser derfor ud til lange tråde. Til sidst går bakterierne i opløsning og dør.
 • Det fremgår heraf, at cefalexin virker baktericidt, og at virkningen er mest udtalt på bakterier i hurtig vækst.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefalexin har især effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx.
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus
  • Nogen effekt over for:
   • Gramnegative bakterier som fx:
    • Branhamella catarrhalis
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 500 mg 090229
20 stk. (blister)
190,95 38,19
(B) tabletter 500 mg 090240
40 stk. (blister)
355,35 35,54

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg

Præg:
GP 4
Kærv: Delekærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 8,2 x 16,2
tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...