Kloramfenikol "DAK"

Kloramfenikol Viskøse "DAK"
S01AA01
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af chloramphenicolfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning 0,5%. 1 ml indeholder 5 mg chloramphenicol.
Kloramfenikol viskøse, øjendråber, opløsning 0,5%. 1 ml indeholder 5 mg chloramphenicol.
Øjensalve 1%. 1 g indeholder 10 mg chloramphenicol. 

Doseringsforslag

Børn og voksne 

Øjendråber. 1 dråbe 6 gange dgl. 

Øjendråber, viskøse. 1 dråbe 6 gange dgl.  

Øjensalve. Appliceres 3-6 gange dgl. 

 

Bemærk: 

  • Behandlingsvarighed: Maks. 10 - 14 dage.
  • Dosisjustering blive nødvendig hos nyfødte på grund af nedsat elimination, da stofskiftet ikke er fuldt udviklet, og der dermed er risiko for dosisafhængige bivirkninger.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Sådan bruger du øjensalve

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Øjensalve bør ikke anvendes sammen med kontaktlinser. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Okulær hyperæmi, Øjenirritation, Øjenkløe.

Behandlingen kan i meget sjældne tilfælde fremkalde aplastisk anæmi, granulocytopeni, trombocytopeni og pancytopeni. Disse bivirkninger er kasuistisk beskrevet i relation til lokalanvendelse af chloramphenicol. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

  • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hæmmer proteinsyntesen i mikroorganismerne reversibelt og giver en bakteriostatisk effekt.
  • Virkningsspektrum. Chloramphenicol er bredspektret. Det virker på de fleste gramnegative stave, inkl. de anaerobe Bacteroides spp., dog ikke på Pseudomonas aeruginosa. Det virker desuden på grampositive kokker, om end noget svagere. Endvidere virker det på gramnegative kokker, grampositive stave (aerobe såvel som anaerobe, idet nogle Clostridium spp. dog er resistente). Det virker på alle Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp. og Treponema spp.
  • Øverste MIC-værdi for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

Chloramphenicol trænger ind i cellerne og kan virke på intracellulært lejrede mikroorganismer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Øjendråber og øjensalve 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Efter åbning: Opbevares i højst 1 måned ved højst 25°C.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Borax : øjendråber, opløsning 0,5 %, øjendråber, opløsning 0,5% (viskøse)
Borsyre  (E284) : øjendråber, opløsning 0,5 %, øjendråber, opløsning 0,5% (viskøse)
Andre:
Methylhydroxypropylcellulose : øjendråber, opløsning 0,5% (viskøse)
Paraffinolie : øjensalve 1 %
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 0,5 %, øjendråber, opløsning 0,5% (viskøse)
Vaselin : øjensalve 1 %

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,5%  (viskøse)  066916
5 ml
106,85
(B) øjendråber, opløsning 0,5 % 377240
10 ml
106,85
(B) øjensalve 1 % 389364
5 ml
106,85
 
 

Revisionsdato

2016-12-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...