Vancocin®

A07AA09
 
 

Anvendelsesområder

Clostridium difficile-infektion (CDI), (antibiotika-associeret colitis forårsaget af Clostridium difficile). 

Bemærk: Oralt administreret vancomycin er ikke effektivt til behandling af andre typer infektioner. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 125 mg eller 250 mg vancomycinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Lokalbehandling af Clostridium difficile-infektion (CDI)  

Voksne og børn > 12 år 

 • 1. episode
  • 125 mg hver 6. time i 10 dage.
  • Dosis kan øges til 500 mg hver 6. time i 10 dage.
  • Højst 2 g i døgnet.
 • Senere episoder
  • 125 mg 4 gange dgl. i 10 dage.
  • Derefter gradvis nedsat dosis til 125 mg dgl. eller et pulsregime, dvs. 125-500 mg/dag hver 2.-3. dage i mindst 3 uger.

 

Bemærk: 

 • Ved svær colitis risiko for absorption af vancomycin. Plasmakoncentrationen foreslås derfor monitoreret hos patienter med nedsat nyrefunktion og svær colitis.
 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.

Forsigtighedsregler

 • Kendt overfølsomhed over for teicoplanin, da kryds-overfølsomhedsreaktioner inkl. anafylaktisk shock med letalt udfald kan forekomme.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal, så der overdoseres. Nyresvigt.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Dyspnø, Hypotension, Stridor, Tromboflebitis.
Kramper.
Eksem, Hudkløe, Mucositis, Urticaria.
Red man-syndrom.
Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Høretab, Ototoksicitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Vasculitis.
Agranulocytose, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Rygsmerter.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion, Drug fever, Hypersensitivitetsreaktioner.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Pseudomembranøs colitis.
Hjertestop.
Bulløs dermatitis, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Renal tubulær nekrose.

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af methotrexat skal der være ekstra opmærksomhed mht. methotrexats virkning og bivirkninger.
 • Risikoen for ototoksicitet og nefrotoksicitet er øget ved samtidig brug af aminoglykosider og furosemid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Vancomycin absorberes dårligt fra gastro-intestinalkanalen, og betydende systemisk eksponering af barnet er ikke sandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg. Virker derfor baktericidt på bakterier i vækstfasen.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Vancomycin virker på grampositive kokker, især:
   • Staphylococcus aureus
   • Staphylococcus epidermidis
   • Streptokokker inkl. pneumokokker og enterokokker
  • Virker også på grampositive stave, specielt:
   • Corynebakterier
   • Listeria spp.
   • Clostridium difficile.
  • Gramnegative mikroorganismer er resistente.

Farmakokinetik

 • Absorberes normalt ikke fra mave-tarmkanalen, men hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom kan der ses en vis absorption. 
 • Plasmahalveringstid hos voksne 4-6 timer, hos børn 2-3 timer og hos nyfødte 6-10 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 125 mg (kan dosisdisp.) 424875
30 stk. (blister)
1.508,60 804,59
(B) hårde kapsler 250 mg (kan dosisdisp.) 044517
30 stk. (blister)
2.999,10 799,76

Foto og identifikation

Hårde kapsler  125 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå, Rosa
Mål i mm: 6,3 x 17,3
hårde kapsler 125 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 7,6 x 21
hårde kapsler 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...