Vancocin®

A07AA09
 
 

Anvendelsesområder

Antibiotika-associeret colitis forårsaget af Clostridium difficile.
 

Bemærk: Oralt administreret vancomycin er ikke effektivt til behandling af andre typer infektioner. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 125 mg eller 250 mg vancomycinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Lokalbehandling af antibiotika-associeret colitis. 

 • Voksne. 250 mg 4 gange i døgnet. 
 • Børn. 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser.

  

Bemærk:  

 • Ved svær colitis risiko for absorption af vancomycin. Plasmakoncentrationen foreslås derfor monitoreret hos patienter med nedsat nyrefunktion og svær colitis.
 • Kapslerne skal synkes hele. 

Forsigtighedsregler

 • Kendt overfølsomhed over for teicoplanin, da kryds-overfølsomhedsreaktioner inkl. anafylaktisk shock med letalt udfald kan forekomme.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal, så der overdoseres. Nyresvigt.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smerter.
Dyspnø, Hypotension, Stridor, Tromboflebitis.
Kramper.
Eksem, Hudkløe, Mucositis, Urticaria.
Red man-syndrom.
Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ototoksicitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Svimmelhed.
Bulløs dermatitis.
Anafylaktisk reaktion, Drug fever, Hypersensitivitetsreaktioner.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Pseudomembranøs colitis.
Hjertestop, Vasculitis.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Renal tubulær nekrose.

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af methotrexat skal der være ekstra opmærksomhed mht. methotrexats virkning og bivirkninger.
 • Risikoen for ototoksicitet og nefrotoksicitet er øget ved samtidig brug af aminoglykosider og furosemid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Vancomycin absorberes dårligt fra gastro-intestinalkanalen, og betydende systemisk eksponering af barnet er ikke sandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg. Virker derfor baktericidt på bakterier i vækstfasen.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Vancomycin virker på grampositive kokker, især:
   • Staphylococcus aureus
   • Staphylococcus epidermidis
   • Streptokokker inkl. pneumokokker og enterokokker
  • Virker også på grampositive stave, specielt:
   • Corynebakterier
   • Listeria sp
   • Clostridium difficile.
  • Gramnegative mikroorganismer er resistente.

Farmakokinetik

 • Absorberes normalt ikke fra mave-tarmkanalen, men hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom kan der ses en vis absorption. 
 • Plasmahalveringstid hos voksne 4-6 timer, hos børn 2-3 timer og hos nyfødte 6-10 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 125 mg (kan dosisdisp.) 424875
30 stk. (blister)
1.508,60 804,59
(B) hårde kapsler 250 mg (kan dosisdisp.) 044517
30 stk. (blister)
2.999,10 799,76

Foto og identifikation

Hårde kapsler  125 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå, Rosa
Mål i mm: 6,3 x 17,3
hårde kapsler 125 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 7,6 x 21
hårde kapsler 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...