Myambutol®

J04AK02
 
 

Anvendelsesområder

Tuberkulose 

Skal altid gives i kombination med andre antituberkulosemidler

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 400 mg ethambutolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 15-20 mg/kg legemsvægt i døgnet givet i 1 dosis, sædvanligvis 1.200 mg.
 • Børn > 3 mdr. 20 (15-25) mg/kg legemsvægt i døgnet givet i 1 dosis.

 

Bemærk: 

 • Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Nervus opticus neuritis.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at henvende sig til læge ved nyopståede synsgener.
 • Ved behandlingsstart testes evnen til at skelne farve.
 • Ved langvarig behandling (udover de sædvanlige 2 måneder) fx pga. MDR-TB, bør der foretages synsundersøgelse incl. oftalmoskopi hos øjenlæge.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Forhøjet serum-urat.
Neuritis optica*.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Leukopeni.
Hallucinationer.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.

*Neuritis optica og/eller retrobulær neuritis forårsaget af ethambutol kan medføre nedsat synsskarphed og nedsat farvesyn. Bivirkningen er afhængig af dosis og behandlingsvarighed samt normalt reversibel. Synsskarphed genvindes normalt efter uger til måneder, evt. år. Irreversibel blindhed er dog set. Nogle patienter har efter restituering af nedsat synsskarphed fået ethambutol uden at få tilbagefald af synsskarphed. 

 

I sjældne tilfælde kan hepatitis og anafylaktisk reaktion have dødelig udgang. 

Interaktioner

 • Aluminiumhydroxidholdige præparater nedsætter absorptionen af ethambutol.
 • Dosisjustering af theophyllin, både øget og nedsat clearance er beskrevet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på en overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Må kun anvendes til behandling af tuberkulose, og behandlingen bør forestås af en speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin. 

Referencer: 4343, 4341, 4344, 4342

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%, bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Hæmmer mykobakteriers cellevægssyntese.
 • Bakteriostatisk virkning på mykobakterier i vækstfase.

Farmakokinetik

 • Ca. 80% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 400 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 034850
100 stk. (blister)
844,20 25,33

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  400 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 13,2 x 13,2
tabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

4341 Scheinhorn DJ, Angelillo VA Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus West J Med 1977 127(3) 195-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/906455


4342 Bothamley G Drug treatment for tuberculosis during pregnancy: safety considerations Drug Saf 2001 24(7) 553-65 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444726


4343 Nguyen HT, Pandolfini C, Chiodini P et al Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review BMC Infect Dis 2014 14 617 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407883


4344 Bobrowitz ID Ethambutol in pregnancy Chest 1974 66(1) 20-4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4843599

 
 

Revisionsdato

2019-02-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...