Beriglobin®

Udgået: 25.09.2017
J06BA01
 
 

Humant normalt immunglobulin til intramuskulær anvendelse udvundet fra plasma fra raske voksne ved alkoholfraktionering.
Virusinaktiveret ved våd-varmebehandling. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af hepatitis A før og efter eksposition. Se endvidere Humane immunglobuliner til s.c. eller evt. i.m. brug

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 160 mg humant normalt immunglobulin. 

Doseringsforslag

Rejseprofylakse mod hepatitis A 

 • 0,17 ml/kg legemsvægt i.m.
 • Bemærk:
  • Dosis gentages hver 3.-4. måned.
  • Vaccination bør foretrækkes.


Profylakse efter hepatitis A-kontakt 

 • 0,17 ml/kg legemsvægt i.m. til medlemmer af husstanden og institutionspersonale.
 • Bemærk: Må ikke gives i.v.

Forsigtighedsregler

 • Ved kendt IgA-mangel skal adrenalininjektionsvæske 0,1% være parat i tilfælde af anafylaktisk shock.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella.
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Tastefejl ved indtastning af oral dosis. Der gives 1800 mg i stedet for 18000 mg. Underdosering. Forværring af aneurismer hos barn.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Temperaturstigning.
Hovedpine.
Ikke kendt Bronkospasme, Kardiovaskulære hændelser.
Artralgi, Rygsmerter.
Svimmelhed, Synkope.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Ved anvendelse af immunglobulin 10% intravenøst er i sjældne tilfælde set akut nyresvigt. Dette kan også forekomme ved subkutan/intramuskulær administration. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

 • Humant normalt immunglobulin indeholder:
  • Primært immunglobulin G (IgG) med et bredt spektrum af antistoffer mod infektiøse stoffer.
  • De IgG-antistoffer, der er til stede i den normale befolkning.
 • Passende doser kan normalisere unormalt lave koncentrationer af immunglobulin G til normalområdet.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 3 uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • IgA ≤ 1,7 mg/ml
 • pH 6,4-7,2. 

    

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 160 mg/ml 180847
2 ml
Udgået 2017-09-25 00:00:00
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 160 mg/ml 564030
5 ml
Udgået 2017-09-25 00:00:00
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...