diTeBooster®

J07AM51
 
 

Anvendelsesområder

Revaccination af voksne og børn (≥ 5 år) mod difteri og tetanus. 

 

Bemærk: Kan ikke anvendes til grundvaccination af børn < 10 år, men kan anvendes til grundvaccination fra 10-års-alderen, hvis beskyttelse mod kighoste og polio ikke ønskes 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte. En dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • ≥ 2 IE ~ 6,25 Lf difteritoksoid
 • ≥ 20 IE ~ 6,25 Lf tetanustoksoid.

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 5 år 

 • 0,5 ml i.m.

  

Injektion 

 • Gives intramuskulært.

  

Beskyttelse 

 • Efter revaccination anses beskyttelsen at vare mindst 10 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Alvorlige bivirkninger efter tidligere vaccination med vaccinen. Se endvidere vacciner.

Forsigtighedsregler

 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Hos personer med kompromitteret immunfunktion eller i immunsuppressiv behandling kan ses reduceret antistofrespons.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Reaktioner på indstiksstedet, Utilpashed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Granulomer på indstiksstedet.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Synkope.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde eksponerede i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risikofyldt eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 4359

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kap. 5 i Transfusionsmedicinske Standarder https://dski.dk/wp-content/uploads/2018/12/TMS-4.4-2019.pdf

Farmakodynamik

Kort tid efter revaccination dannes antistoffer mod begge antigener i vaccinen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

 • Difteri- og tetanustoksinerne, udvundet ved dyrkning af Corynebacterium diphtheriae og Clostridium tetani. De to toksoider er adsorberet til aluminiumoxidhydrat.
 • pH 7.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 041332
5 x 0,5 ml
605,15

Referencer

4359 McMillan M, Clarke M, Parrella A et al Safety of Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review Obstet Gynecol 2017 129 560-73 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28178054

 
 

Revisionsdato

2019-03-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...