Menveo

J07AH08
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod invasiv meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe A, C, W135 eller Y.
 • Husstandskontakter og evt. andre med tæt kontakt til patienter med meningokoksygdom, forårsaget af gruppe A, C, W135 eller Y jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • 10 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe A
 • 5 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe C
 • 5 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe W135
 • 5 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe Y.

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 2 år 

 • 1 dosis a 0,5 ml i.m.

 

Boostervaccination 

 • Ved fortsat risiko for eksponering gives 1 dosis a 0,5 ml igen efter 5 år.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært, helst i musculus deltoideus,

 

Forhold til andre vacciner 

 • Vaccinen kan gives samtidig med gul febervaccine, japansk encephalitisvaccine, hepatitis-A- og B-vaccine, rabiesvaccine og tyfusvaccine.


Beskyttelse: 

 • Vaccinen giver ikke beskyttelse mod andre former for meningitis end de, der er forårsaget af meningokokker gruppe A, C, W135 og Y.
 • Beskyttelsen anses at vare i 5 år.
 • Behovet for boosterdosis er ikke fastlagt; men boosterdosis bør overvejes til personer med fortsat risiko for invasiv meningokoksygdom gruppe A 12 mdr. efter seneste vaccination.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere  Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Beskyttelse kan være utilstrækkelig hos immunkompromitterede personer. 
 • Vaccination bør om muligt udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Kvalme.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber  (≥ 38°C), Kulderystelser.
Artralgi.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Synkope.
Hypersensitivitet.
Ikke kendt Kramper.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, og vaccination bør normalt udskydes, medmindre der foreligger en konkret ekspositionsrisiko. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at initiere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

 • Vaccinen indeholder oprensede oligosaccharider fra meningokokker med serogrupperne A, C, W135 og Y.
 • Alle fire oligosaccharider er konjugeret til et Corynebacterium diphtheriae protein.

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig vaccine skal anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,5 ml 555604
1 sæt
404,25
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...