Temozolomid "STADA"

L01AX03
 
 

Anvendelsesområder

 • Malignt gliom med recidiv eller progression efter standardbehandling, evt. som adjuverende behandling eller sammen med strålebehandling.


Temozolomid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg eller 250 mg temozolomid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 3 år, ikke tidligere behandlet med kemoterapi 

200 mg/m2 legemsoverflade én gang dgl. i 5 dage hver 4. uge. 

  

Patienter tidligere behandlet med kemoterapi 

Initialt 150 mg/m2 legemsoverflade én gang dgl. i 5 dage hver 4. uge stigende i 2. behandlingscyklus til 200 mg/m2, såfremt det absolutte antal neutrofile (ANC) er ≥ 1,5 x 109/l og trombocyttal er ≥ 100 x 109/l på 1. dag i næste cyklus. Hvis temozolomid gives sammen med strålebehandling nedsættes dosis. Behandlingen gives i øvrigt under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal. 


Bemærk: 

 • Kapslerne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller 2 timer efter et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Reaktivering af infektion, fx med HBV, CMV eller HSV (meningoencephalitis herpetica), kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hovedpine, Kramper.
Alopeci, Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Feber, Vægttab.
Diarré, Dyspepsi, Forhøjet ALAT, Mundtørhed, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Dyb venetrombose, Dyspnø, Hoste, Perifere ødemer.
Anæmi, Leukopeni.
Artralgi, Muskelsvaghed, Myalgi.
Angst, Balanceforstyrrelser, Depression, Døsighed, Følelsesmæssig labilitet, Hemiparese, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Perifer neuropati, Svimmelhed, Søvnløshed, Talebesvær, Tremor.
Hudkløe, Tør hud.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Inkontinens.
Høretab, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Hepatotoksicitet, Kolestase.
Lungeemboli, Pneumoni.
Hyperglykæmi, Hyperkorticisme.
Hallucinationer, Koordinationsbesvær.
Purpura.
CMV-infektion.
Nefrogen diabetes insipidus.
Meget sjældne (< 0,01%) Sekundær malignitet.
Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose.
Aplastisk anæmi.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4270, 4388, 4264, 2789, 4269, 691, 692, 4267, 2954, 4268, 2790, 2955

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Prodrug.
 • Biotilgængelighed ca. 98% (fastende).
 • Nedbrydes spontant til det aktive stof, monomethyl-triazenoimidazol-carboxamid (MTIC).
 • Maksimal plasmakoncentration af MTIC efter ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af temozolomid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 140 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 180 mg, hårde kapsler 250 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 5 mg  (PharmaCoDane) 191623
20 stk.
652,50
(BEGR) hårde kapsler 20 mg  (PharmaCoDane) 189412
20 stk.
3.533,35
(BEGR) hårde kapsler 100 mg  (PharmaCoDane) 189133
5 stk.
300,85
(BEGR) hårde kapsler 140 mg  (PharmaCoDane) 199048
5 stk.
3.120,80
(BEGR) hårde kapsler 180 mg  (PharmaCoDane) 197201
5 stk.
557,85
(BEGR) hårde kapsler 250 mg  (PharmaCoDane) 197113
5 stk.
5.690,55

Substitution

hårde kapsler 5 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 5 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 5 mg
Temozolomide "SUN" SUN Pharma, Temozolomid, hårde kapsler 5 mg
 
hårde kapsler 20 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 20 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 20 mg
Temozolomide "SUN" SUN Pharma, Temozolomid, hårde kapsler 20 mg
 
hårde kapsler 100 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 100 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 100 mg
Temozolomide "SUN" SUN Pharma, Temozolomid, hårde kapsler 100 mg
 
hårde kapsler 140 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 140 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 140 mg
Temozolomide "SUN" SUN Pharma, Temozolomid, hårde kapsler 140 mg
 
hårde kapsler 180 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 180 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 180 mg
Temozolomide "SUN" SUN Pharma, Temozolomid, hårde kapsler 180 mg
 
hårde kapsler 250 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 250 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 250 mg
Temozolomide "SUN" SUN Pharma, Temozolomid, hårde kapsler 250 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  5 mg  (den ene kapselskal har to grønne striber)

Præg:
T 5 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 5 mg (den ene kapselskal har to grønne striber)
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg  (den ene kapselskal har to orange striber)

Præg:
T 20 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 20 mg (den ene kapselskal har to orange striber)
 
 
 

Hårde kapsler  100 mg  (den ene kapselskal har to lyserøde striber)

Præg:
T 100 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 100 mg (den ene kapselskal har to lyserøde striber)
 
 
 

Hårde kapsler  140 mg  (den ene kapselskal har to blå stiber)

Præg:
T 140 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,7 x 21,7
hårde kapsler 140 mg (den ene kapselskal har to blå stiber)
 
 
 

Hårde kapsler  180 mg  (den ene kapselskal har to røde striber)

Præg:
T 180 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,7 x 21,7
hårde kapsler 180 mg (den ene kapselskal har to røde striber)
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg  (den ene kapselskal har to sorte striber)

Præg:
T 250 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,7 x 21,7
hårde kapsler 250 mg (den ene kapselskal har to sorte striber)
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...