Poliovaccine "SSI"

J07BF03
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk immunisering af børn > 2 måneder og voksne mod polio.
 • Bemærk:
  • Til børn anvendes normalt en femvalent blandingsvaccine mod difteri, tetanus, kighoste, polio og invasive infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b (hib) (DiTeKiPol/Act-Hib).
  • Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan poliovaccinen gives alene.
  • Der er normalt ikke indikation for revaccination af immunkompetente personer, som har gennemgået det danske børnevaccinationsprogram.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, hætteglas. 1 hætteglas (0,5 ml) indeholder inaktiveret poliovirus: 

 • 40 DU type 1 (Brunhilde)
 • 8 DU type 2 (MEF-1)
 • 32 DU type 3 (Saukett).

Doseringsforslag

Primære vaccinationsserie 

 • Voksne og børn > 2 mdr.
  • 0,5 ml s.c. eller i.m.
  • Der gives i alt 3 injektioner.
 • Bemærk:


Revaccination/booster 

 • 1 injektion a 0,5 ml s.c. eller i.m.

 

Beskyttelse 

 • Efter tre primærdoser og én boosterdosis som i det danske børnevaccinationsprogram anses beskyttelsen for livslang. Beskyttelse opnås kort efter 2. injektion, og efter 3. injektion er varigheden af beskyttelse mindst 5 år fra indledning af vaccination.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom. Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Ved immunisering af præmature født ≤ 28. svangerskabsuge og specielt tidligere respiratorisk immature børn bør den potentielle risiko for apnø og behov for respiratorisk monitorering i 48-72 timer overvejes. Da fordelen ved vaccination i denne gruppe spædbørn er stor, bør vaccination ikke udelades eller udsættes. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber  (≥ 38°C), Ubehag på indstiksstedet, Utilpashed.
Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Lymfadenopati.
Meget sjældne (< 0,01%) Artralgi*.
Kramper.
Anafylaktisk reaktion.

* Forbigående. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 36.000 eksponerede for inaktiverede poliovacciner, heraf mere end 6.000 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Stimulerer dannelsen af antistoffer mod poliovirus type 1, 2 og 3. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i hætteglas 141406
0,5 ml
255,20
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...