Synflorix

Udgået: 21.05.2018
J07AL52
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod infektioner forårsaget af Streptococcus pneumoniae type 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F og 23F hos børn i alderen 6 uger-5 år. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension 

 • Består af oprensede kapselpolysaccharider fra 10 pneumokoktyper (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F og 23F).
 • 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder:
  • 1 mikrogram af hvert polysaccharid fra pneumokoktype 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 og 23 F
  • 3 mikrogram af hvert polysaccharid fra pneumokoktype 4, 18C og 19F.

Doseringsforslag

Børn 6 uger-6 mdr.  

 • 3 doser a 0,5 ml i.m., helst anterolateralt i låret.
 • Doserne gives med et interval på mindst 1 md.
 • En 4. dosis (boosterdosis) anbefales i alderen 12-15 mdr.

 

Præmature - født 27.-36. svangerskabsuge 

 • 3 doser á 0,5 ml i.m. helst anterolateralt i låret.
 • 1. dosis gives i 2-månders-alderen.
 • Doserne gives med et interval på 1 md.
 • En 4. dosis (boosterdosis) anbefales mindst 6 mdr. efter 3. dosis.

 

Ikke vaccinerede børn 7-11 mdr. 

 • 2 doser a 0,5 ml i.m., helst i regio deltoidea
 • Doserne gives med et interval på mindst 1 md.
 • En 3. dosis (boosterdosis) anbefales i det andet leveår med et interval på mindst 2 mdr. efter 2. dosis.

 

Ikke vaccinerede børn 12 mdr. - 5 år 

 • 2 doser a 0,5 ml i.m., helst i regio deltoidea
 • Dosernes gives med et interval på mindst 2 mdr.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært.


Beskyttelse 

 • Vaccinen yder beskyttelse mod de S. pneumoniae-serotyper, der er inkluderet i vaccinen.


Bemærk: 

 • Børn, som er påbegyndt vaccination med 10-valent pneumokokvaccine, bør gennemføre hele vaccinationsprogrammet med denne vaccine.

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer eller difteritoksoid. 

Forsigtighedsregler

 • Den potentielle risiko for apnø og behovet for respiratorisk overvågning i 48-72 timer bør overvejes, når den primære immuniseringsserie administreres til børn, der er født meget for tidligt (født ≤ 28 ugers svangerskab), og især hos dem med en respiratorisk umodenhed i anamnesen. Da fordelen ved vaccination er høj i denne gruppe spædbørn, bør vaccination ikke tilbageholdes eller udskydes.
 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber  (>38ºC), Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Døsighed, Irritabilitet.
Almindelige (1-10%) Feber  (>39ºC).
Ikke almindelige (0,1-1%) Apnø.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotoniske-hyporesponsive episoder.
Kramper.
Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Kawasakis syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Apnø er set hos præmature spædbørn (≤ 28 svangerskabsuger). 

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Pneumokokpolysacchariderne er adsorberet til aluminiumphosphat.
 • Pneumokokpolysaccharid type 18C er konjugeret til tetanustoksoid-bærerprotein.
 • Pneumokokpolysaccharid type 19F er konjugeret til difteritoksoid-bærerprotein.
 • De øvrige 8 typer pneumokokpolysaccharider er konjugerede til protein D--bærerprotein (fra ikke-kapselbærende Haemophilus influenzae).

 

Håndtering 

 • Sprøjten med vaccine skal omrystes kraftigt før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, susp. i sprøjte 142685
10 x 0,5 ml
Udgået 21-05-2018
 
 

Revisionsdato

2017-12-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. juli 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...