Insuman® Rapid Solostar®

A10AB01
 
 

Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinpræparat. Neutral opløsning af krystallinsk, højtrenset humant insulin. Fremstillet ved genteknologi (colibakterier). Identisk med humant insulin. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Undgå forveksling af insulinpenne og reagér på blodglukoseværdi om nødvendigt. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SoloStar®). 1 ml indeholder 100 IE insulin (humant). Hver pen indeholder 3 ml svarende til 300 IE insulin (humant). 

Doseringsforslag

Individuel s.c. dosering.
Dosis bør tages kort tid før et måltid. 

 

Til ældre eller ved nedsat nyre- eller leverfunktion

 • Dosisjustering på baggrund af øget monitorering af blod-glucose.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifer neuropati.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Retinopati.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insuliner:  

 • Primær virkning: Regulering af glucosemetabolismen.
 • Desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer, afhængig af dosis.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås 2-3 timer efter subkutan injektion.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 7 timer, afhængig af dosisstørrelsen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7-7,8. 


Håndtering 

Bemærk: 

 • Må ikke benyttes i infusionspumper.
 • Da der er risiko for udfældning i nogle pumpekatetre, bør præparatet ikke benyttes i bærbare insulinpumper, men må gerne anvendes i de stationære pumper, der anvendes i forbindelse med glucose-insulin-kalium-drop (GIK-drop).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet insulin som har været frosset, ikke må anvendes.
 • Penne, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (højst 25°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Bemærk: Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 IE/ml 192834
5 x 3 ml (2care4)
368,50 9,83
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 IE/ml 376734
5 x 3 ml (Orifarm)
377,10 10,06
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 IE/ml 529466
5 x 3 ml (Paranova)
381,10 10,16
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 IE/ml 543456
5 x 3 ml
381,10 10,16

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 IE/ml

Farve: Gul
Mål i mm: 165 x 18
Insuman® Rapid Solostar®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Insuman® Rapid Solostar®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...