Olimel

Olimel N5E, Olimel N7E, Olimel N9, Olimel N9E, Olimel Perifer N4E
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring. 

Dispenseringsform

Olimel N9, infusionsvæske, emulsion i trekammerpose. 1 trekammerpose indeholder 400 ml, 600 ml eller 800 ml aminosyreopløsning, 400 ml, 600 ml eller 800 ml glucoseopløsning og 200 ml, 300 ml eller 400 ml lipidemulsion, 

Olimel N5E, infusionsvæske, emulsion i trekammerpose. 1 trekammerpose indeholder 600 ml, 800 ml eller 1.000 ml aminosyreopløsning, 600 ml, 800 ml eller 1.000 ml glucoseopløsning og 300 ml, 400 ml eller 500 ml lipidemulsion, 

Olimel N7E, infusionsvæske, emulsion i trekammerpose. 1 trekammerpose indeholder 400 ml, 600 ml eller 800 ml aminosyreopløsning, 400 ml, 600 ml eller 800 ml glucoseopløsning og 200 ml, 300 ml eller 400 ml lipidemulsion, 

Olimel N9E, infusionsvæske, emulsion i trekammerpose. 1 trekammerpose indeholder 400 ml, 600 ml eller 800 ml aminosyreopløsning, 400 ml, 600 ml eller 800 ml glucoseopløsning og 200 ml, 300 ml eller 400 ml lipidemulsion,
Olimel Perifer N4E, infusionsvæske, emulsion i trekammerpose. 1 trekammerpose indeholder 400 ml, 600 ml, 800 ml eller 1.000 ml aminosyreopløsning, 400 ml, 600 ml, 800 ml eller 1.000 ml glucoseopløsning og 200 ml, 300 ml, 400 ml eller 500 ml lipidemulsion. 

Doseringsforslag

Olimel N9 

 • Voksne. Individuelt. Maksimalt 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene. Maksimal infusionshastighed 1,8 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 12-18 år. Individuelt. Maksimalt 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene. Maksimal infusionshastighed 2,1 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2-11 år. Individuelt. Initialt 12,5-25 ml/kg legemsvægt i.v. i central vene. Maksimalt 53 ml/kg legemsvægt/døgn. Maksimal infusionshastighed 3,3 ml/kg legemsvægt/time.

  

Olimel N5E 

 • Voksne. Individuelt. Maksimalt 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene. Maksimal infusionshastighed 2,1 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 12-18 år. Individuelt. Maksimalt 13 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene. Maksimal infusionshastighed, 3,3 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2-11 år. Individuelt. Initialt 12,5-25 ml/kg legemsvægt i.v. i central vene. Maksimalt 13 ml/kg legemsvægt/døgn. Maksimal infusionshastighed 3,3 ml/kg legemsvægt/time.

  

Olimel N7E 

 • Voksne. Individuelt. Maksimalt 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene. Maksimal infusionshastighed 1,7 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 12-18 år. Individuelt. Maksimalt 13 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene. Maksimal infusionshastighed 2,7 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2-11 år. Individuelt. Initialt 12,5-25 ml/kg legemsvægt i.v. i central vene. Maksimalt 13 ml/kg legemsvægt/døgn. Maksimal infusionshastighed 3,3 ml/kg legemsvægt/time.

  

Olimel N9E 

 • Voksne. Individuelt. Maksimalt 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene. Maksimal infusionshastighed 1,8 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 12-18 år. Individuelt. Maksimalt 13 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene. Maksimal infusionshastighed 2,1 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2-11 år. Individuelt. Initialt 12,5-25 ml/kg legemsvægt i.v. i central vene. Maksimalt 13 ml/kg legemsvægt/døgn. Maksimal infusionshastighed 3,3 ml/kg legemsvægt/time.

  

Olimel Perifer N4E 

 • Voksne. Individuelt. Maksimalt 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i perifer eller central vene. Maksimal infusionshastighed 3,2 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 12-18 år. Individuelt. Maksimalt 24 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene. Maksimal infusionshastighed 4,3 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2-11 år. Individuelt. Initialt 12,5-25 ml/kg legemsvægt i.v. i central vene. Maksimalt 24 ml/kg legemsvægt/døgn. Maksimal infusionshastighed 4,3 ml/kg legemsvægt/time.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Svær hyperglykæmi.
 • Svær hyperlipidæmi.
 • Hyperkaliæmi.
 • Akutte shocktilstande
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • acetat
  • calcium
  • chlorid
  • fosfat
  • kalium
  • magnesium
  • natrium.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- og nyrefunktion.
 • Koagulationsforstyrrelser
 • Hyperlipidæmi
 • Anæmi
 • Forstyrrelser i aminosyremetabolisme
 • Diabetes mellitus
 • Ved indgift til patienter med forstyrrelser i fedtstofskiftet bør plasma-triglycerid kontrolleres.
 • Regelmæssig monitorering for tegn på ekstravasation. Ved ekstravasation monitoreres mindst hver 4. time det første døgn og derefter en gang daglig.
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner samt ved allergi over for majs, hvorfra infusionsvæskens indhold af glucose kommer.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Hypertension, Takykardi.
Hypertriglyceridæmi.
Ikke kendt Ekstravasation.

 

 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.
 • Kvalme, kulderystelser og temperaturstigning, især ved for hurtig infusion.

Interaktioner

Ceftriaxon må ikke gives samtidigt gennem samme infusionsslange pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt. Ved sekventiel infusion skal infusionsslangen skylles grundigt mellem infusionerne. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Sojaolie har et højt indhold af essentielle fedtsyrer.
 • Olivenolie tilfører hovedsagelig energi i form af monoumættede fedtsyrer.
 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Farmakokinetik

 • Sojaolie metaboliseres fuldstændigt.
 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært til gluconeogenese (energilagring) og til glycogenolyse (energifrigivelse).
 • Natrium, kalium, magnesium og chlorid udskilles primært gennem nyrerne.
 • Calcium udskilles i næsten ligeligt fordelt gennem nyrerne og med endogen tarmsekretion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber pr. 1.000 ml infusionsvæske:
  N9 N5E N7E N9E Perifer N4E
Glucose, vandfri 110 g 115 g 140 g 110 g 75 g
Sojaolie, renset + olivenolie, renset (ca. 20% + ca. 80%) 40 g 40 g 40 g 40 g 30 g
Aminosyrer 56,9 g 32,9 g 44,3 g 56,9 g 25,3 g
Natrium 0 mmol 35 mmol 35 mmol 35 mmol 21 mmol
Kalium 0 mmol 30 mmol 30 mmol 30 mmol 16 mmol
Calcium 0 mmol 3,5 mmol 3,5 mmol 3,5 mmol 2 mmol
Magnesium 0 mmol 4 mmol 4 mmol 4 mmol 2,2 mmol
Phosphat 3 mmol 15 mmol 15 mmol 15 mmol 8,5 mmol
Chlorid 0 mmol 45 mmol 45 mmol 45 mmol 24 mmol
Acetat 40 mmol 36,5 mmol 45 mmol 54 mmol 27 mmol
Totalt kvælstofindhold 9 g 5,2 g 7 g 9 g 4 g
Energi total 1.070 kcal 990 kcal 1.140 kcal 1.070 kcal 700 kcal
Osmolaritet 1.170 mosm/l 1.120 mosm/l 1.360 mosm/l 1.310 mosm/l 760 mosm/l
pH 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
Natrium 150 mmol 115 mmol 115 mmol 115 mmol 129 mmol
Kalium 150 mmol 120 mmol 120 mmol 120 mmol 134 mmol
Calcium 5 mmol 1,5 mmol 1,5 mmol 1,5 mmol 3 mmol
Magnesium 5,6 mmol 1,6 mmol 1,6 mmol 1,6 mmol 3,4 mmol
Uorganisk phosphat 8 mmol 3 mmol 3 mmol 3 mmol 8 mmol
Organisk phosphat 22 mmol 10 mmol 10 mmol 10 mmol 15 mmol

For klargøring af infusionsvæsken, henvises der til medfølgende brugsvejledning. 


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.
 • Må ikke indgives før, samtidig med eller efter blod via samme infusionsudstyr.


Holdbarhed
Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart. Kemisk og fysisk stabilitet er dog påvist i 7 dage ved 2-8°C efterfulgt af 48 timer ved stuetemperatur. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion  (Perifer N4E)  083296
6 x 1000 ml
2.473,35
(B) infusionsvæske, emulsion  (Perifer N4E)  083307
4 x 1500 ml
2.484,20
(B) infusionsvæske, emulsion 083341
4 x 1500 ml
2.863,60
(B) infusionsvæske, emulsion  (N7E)  083375
6 x 1000 ml
2.473,35
(B) infusionsvæske, emulsion  (N7E)  083387
4 x 1500 ml
2.484,20
(B) infusionsvæske, emulsion 083409
4 x 1500 ml
3.270,10
(B) infusionsvæske, emulsion  (N9E)  083420
6 x 1000 ml
3.270,10
(B) infusionsvæske, emulsion  (N9)  083476
6 x 1000 ml
3.270,10
(B) infusionsvæske, emulsion 083487
4 x 1500 ml
3.270,10
(B) infusionsvæske, emulsion  (Perifer N4E)  083318
4 x 2000 ml
2.939,45
(B) infusionsvæske, emulsion  (N5E)  083353
4 x 2000 ml
3.812,10
(B) infusionsvæske, emulsion  (N7E)  083398
4 x 2000 ml
2.939,45
 
 

Revisionsdato

2018-10-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...