Marcaine

N01BB01
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion. 

Anvendelsesområder

 • Lednings- og infiltrationsanalgesi
 • Epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg bupivacain. 

Doseringsforslag

 

 • Infiltrationsanalgesi: Efter behov.
 • Individuel dosering afhængig af typen af blokade samt patientens alder og vægt.

 

Bemærk: 

 • Den samlede dosis bør ikke overstige 400 mg over 24 timer for voksne og 2 mg/kg legemsvægt for børn, afhængig af injektionssted.
 • Erfaring savnes vedr. brug til børn under 1 år.
 • Ingen dokumenteret erfaring vedr. intraartikulær blokade eller større nerveblokader til børn under 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amid-typen.
 • Må ikke anvendes til regional intravenøs analgesi på grund af risiko for akut systemisk toksicitet ved utilsigtet lækage til kredsløbet.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved AV-blok samt ved nedsat lever- eller nyrefunktion.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af administrationsvej. Fejlagtig indgift af bupivacain intravenøst i stedet for epiduralt. Potentielt dødelig.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Hypertension.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Respirationsdepression.
CNS-toksicitet  (herunder kramper, synsforstyrrelser, talebesvær og bevidsthedstab).
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop.
Arachnoiditis, Neuropati, Paraplegi, Parese.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Dobbeltsyn.

 

 • Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.
 • Kondrolyse er set ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Lokalbedøvelse er ofte at foretrække frem for generel anæstesi til operationer hos gravide kvinder, men der skal udvises forsigtighed ved den samlede dosis. 

Der er formelt ingen data, der tillader et egentligt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der enkelte meddelelser om nedsat føtal hjertefrekvens. Effekten skyldes formentlig den neurale blokade snarere end virkningen af lokalanalgetika. Der er ingen meddelelser om uønsket fosterpåvirkning i øvrigt. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Indgift af fedt (Intralipid®) kan muligvis reducere den toksiske virkning. Symptomer fra CNS vil altid ses før kardielle symptomer. 

Farmakodynamik

Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer, hos nyfødte forlænget med op til 8 timer.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Analgesi indtræder 5-10 min. efter anlæggelse af infiltration og er fuldstændig efter ca. 20 min. Ved større ledningsanalgesier indtræder virkningen senere.
 • Virkningsvarighed 4-10 timer afhængig af applikationsstedet.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml  (2care4) 410368
5 x 20 ml
451,00
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml  (Orifarm) 499733
5 x 20 ml
506,40

Substitution

injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Marcain Aspen Nordic, Bupivacain, injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...