Bicalutamid "Orion"

L02BB03
 
 
Artificielt, specifikt antiandrogen uden steroidstruktur. Anilidderivat.

Anvendelsesområder

  • Fremskreden prostatacancer i kombination med GnRH-analog eller kirurgisk kastration.

Bicalutamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg bicalutamid. 

Doseringsforslag

Voksne. 50 mg 1 gang dgl. Behandlingen bør påbegyndes mindst 3 dage før behandling med GnRH-analog eller samtidig med kirurgisk kastration. 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion pga. øget akkumulering. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

  • Leverfunktionen bør kontrolleres løbende under behandlingen.
  • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med bicalutamid påbegyndes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Ødemer.
Anæmi.
Brystspænding, Gynækomasti, Hedeture.
Svimmelhed.
Hududslæt.
Hæmaturi.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Vægtøgning.
Dyspepsi, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Hepatotoksicitet, Icterus.
Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt.
Depression, Søvnighed.
Alopeci, Hudkløe, Hypertrikose, Tør hud.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido.
Ikke almindelige (0,1-1%) Interstitiel lungesygdom.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.

Hedeture, brystømhed og gynækomasti kan reduceres ved samtidig kastration. Brystømhed og gynækomasti kan delvist forebygges eller lindres af en strålebehandling mod brystvævet. 

Interaktioner

  • Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), methadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.
  • Bicalutamid kan potensere virkningen af coumarinderivater (fx warfarin).

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer målcellens optagelse af eller binding af androgen.

Farmakokinetik

  • Maksimal plasmakoncentration efter 24-30 timer.
  • S-enantiomeren er inaktiv, metaboliseres hurtigt og udgør kun ca. 1% af plasmakoncentrationen ved steady state.
  • Den aktive R-enantiomer kumuleres. Plasmahalveringstid ca. 7 døgn.
  • Steady state efter ca. 12 uger.
  • Metaboliseres overvejende i leveren.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg 152291
30 stk. (blister)
50,55 1,69
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg 449141
100 stk. (blister)
182,70 1,83

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Bicalutamid "Sandoz" Sandoz, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 50 mg
Bicalutamide "Teva" TEVA, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
BCM, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-10-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. januar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...