Tetanusvaccine "SSI"

Udgået: 25.09.2017
J07AM01
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod tetanus.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, endosis. 1 dosis (1 ml) indeholder 6 Lf-enheder tetanustoksoid. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere vaccineret mod tetanus 

 • 2 injektioner a 1 ml i.m. med 4 ugers mellemrum
 • 1 injektion 1 år senere.

  

Tidligere fuldt vaccineret 

 • 1 injektion a 1 ml i.m. i forbindelse med revaccination.

  

Injektion 

 • Gives intramuskulært.

  

Forhold til andre vacciner 

 • Gives der samtidig med en af vaccinationerne i den primære vaccinationsserie tetanusimmunglobulin, skal der gives en ekstra vaccination en måned efter, at der er givet immunglobulin.
 • Injektionerne af vaccine og humant tetanusimmunglobulin må ikke gives på samme sted.

  

Beskyttelse 

 • Efter tre injektioner opnås beskyttende immunitet i 5 år.
 • En enkelt revaccination, også selv om mange år er forløbet, vil medføre beskyttende antistofkoncentration mod tetanus efter få dage. Beskyttelsens varighed er herefter mindst 10 år.
 • Er den vaccinerede med sikkerhed beskyttet efter disse retningslinjer, er det ikke nødvendigt at give hverken vaccine eller immunglobulin ved læsion (kun ved ekstremt store blodtab).
 • Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af de generelle retningslinjer for tetanusprofylakse ved sårbehandling under humant tetanusimmunglobulin.
 • Tilbud om vaccination med difteri-tetanus vaccine i forbindelse med sårskade er gældende. Der henvises til diTeBooster og til Generelt om vacciner og vaccination.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Utilpashed.
Hovedpine.
Sjældne (0,01-0,1%) Lymfadenopati.
Artritis.
Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for 420 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at danne antistoffer mod tetanus. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Tetanustoksoid er adsorberet til aluminiumoxidhydrat.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp., endosis 468801
1 htgl. a 1 ml
Udgået 2017-09-25 00:00:00
(B) injektionsvæske, susp., endosis 468819
10 htgl. a 1 ml
Udgået 2017-09-25 00:00:00
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...